Összetéveszthető szavak

„Rieren-tieren”

 

 

A hétköznapi német nyelvben több száz olyan szóval találkozhatunk, amelyek könnyen összetéveszthetők, pedig teljesen más jelentésűek.

Szótárunk ezen fejezetében ezeket a szavakat szedtük párba, hiszen így a nyelvtanuló számára jobban érzékelhetővé válnak a közöttük lévő azonosságok illetve különbözőségek.

 

 

autonom (gr.)                                                          s Antonym, -(e)s, -e

autonóm, önálló                                                       antoníma, ellentét

 

 

 

r Akt, -(e)s, -e                                                         e Akte, -, -n

tett, cselekedet, ténykedés                                        akta, ügyirat, irat

 

 

 

e Amnesie, -, …ien                                                 e Amnestie, -, …ien

amnézia                                                                   amnesztia

 

 

 

 

e Anergie, -, ...ien                                                   e Allergie, -, …ien

anergia                                                                    allergia

 

 

 

 

e Bank, -, -en                                                          e Bank, -, Bänke

bank, hitelintézet                                                      pad

 

 

 

 

s Bankett,- (e)s, -e                                                  e Bankette, -

bankett, díszvacsora                                                alapkő alja

 

 

 

r Bariton (it.–gr.)                                                    s Baryton (gr.)

bariton hangnem                                                      baryton vonóshangszer

 

 

 

 

 

e Basilika, -, -ken                                                   Basilikum

bazilika                                                                    bazsalikom

 

 

 

e Beute, -                                                                r Beutel, -s, -

zsákmány                                                                 zacskó, erszény

 

 

e Bibliographie, -, …ien                                         e Biographie, -, …ien

bibliográfia                                                              életrajz

 

 

 

s Blei, -(e)s, -e                                                        r Blei, -(e)s, -e

ólom                                                                         ceruza

 

leicht verformbares chemisches                                  Bleistift, Schreibgerät

Element

 

 

r Block, -(e)s, -s/Blöcke                                         r Block, -(e)s, -s

író-/jegyzettömb, blokk                                            épület-/házblokk, tömb

 

 

 

s Blut, -(e)s                                                             e Blüte, -, -n

vér                                                                           virág

 

 

 

 

r Boden, -s                                                              r Bogen, -s, Bögen/-

föld, talaj, padló                                                      ív, kanyarulat, görbület

 

e Erdoberfläche, r Grund, r Fußboden                         e Kurve, e Krümmung

 

 

r Bruch, -(e)s, Brüche                                            r/s Bruch, -(e)s, Brüche

törés                                                                         ingovány, sárrét

 


                    

 

 

 

e Bryologie, -                                                          e Biologie, -

byrológia, a mohok tudománya                               biológia

 

 

 

buchen, -te, h. ge-t                                                  buchen

lefoglal; (le)könyvel                                                 bükkfából való

 

vorbestellen, reservieren;                                            aus Buche hergestellt

einschreiben, eintragen, Buch führen

 

r Büffel, -s, -                                                            e Büffelei, -, -en

bivaly                                                                       magolás, biflázás

 

 

 

e Cella, -, Cellae                                                     e Cello, -s, -s/-li

cella                                                                         cselló

 

 

 

 

r Champignon, -s, -s                                               r Champion, -s, -s

csiperkegomba                                                         bajnok

 

hell gefärbte, essbare Pilze                                         r Sieger eines Kampfes oder

                                                                                Wettkampfes

 

r Damm, -(e)s, Dämme                                           r Dampf, -(e)s, Dämpfe

töltés, gát                                                                 pára, gőz

 

                                                                                         

demolieren, -te, h.-t. (lat.-fr.)                                  demonstrieren, -te, h.-t (lat.)

károsít                                                                     für+A., gegen+A.

                                                                                demonstrál vmiért, vmi ellen

 

 

 

 

r Dialekt, -(e)s, -e (gr.)                                           e Dialektik, -

dialektus                                                                  dialektika

 

 

 

r Dialog (gr.)                                                           r Diallag

dialógus                                                                   diallag (ásvány)

 

 

 

 

r Diskant, -s, -e                                                       r Diskont, -s, -s/Diskonto

magas hangfekvés                                                   diszkont, árengedmény

 

oberste Stimme                                                          Rabatt, Begünstigung

 

 

diskurrieren, -te, h.-t.                                             diskutieren,-te, h.-t; mit+D.

hangoztat                                                                 über+A.

                                                                                vitatkozik vkivel vmiről

 

 

                        r Diskurs, -es, -e                                                     r Diskus, -, -ken/-se

                        vita, társalgás                                                          diszkosz

 

                        

 

                        dissonieren, -te, h.-t                                               dissoziieren, -te, h.-t

                        eltér                                                                         feloszlik, szétszed         

 

                        schlecht zusammenklingen                                          trennen, auflösen

 

 

r Dividend, -en, -en                                                 e Dividende, -, -n

osztandó, számláló                                                   osztalék

 

 

r Drucker, -s, -                                                        r Drücker, -s, -

nyomdász                                                                 kilincs

 

 

 

 

s Duett, -(e)s, -e                                                      s Duo, -s, -s

két énekhangra írt zenemű                                          két hangszerre írt zenemű

 

 

 

 

s Dunkel, -s                                                             r Dünkel, -s

sötétség                                                                    önteltség, gőg

 

 

                                                                               

 

r Egoismus, -, …men                                              r Egotismus, -

egoizmus                                                                  egotizmus

 

Ichsucht, Selbstsucht, Eigenliebe                                 Neigung

 

 

ethisch                                                                     erotisch

etikus                                                                       erotikus

 

 

 

 

e Erzählung, -, -en                                                   e Erklärung, -, -en

elbeszélés                                                                 magyarázat, nyilatkozat

 

                     

 

 

                        e Essentia, -                                                            e Existentia, -

                        esszencia, lényeg                                                     egzisztencia

 

                      

 

                        ethisch                                                                     ethnisch

                        etikus                                                                       etnikai

 

                  

 

 

                        e Ethologie, -                                                          e Etymologie, -, …ien

                        etológia, viselkedéskutatás                                      etimológia, szófejtés

 

                  

 

                        s Extrakt, -(e)s, -                                                    exakt

                       kivonat                                                                     egzakt

 

 

 

                        e Faktion, -, -en                                                      e Fraktion, -, -en

                        fakció                                                                      frakció

 

                      

 

 

                        e Faktur, -, -en                                                        e Fraktur, -, -en

                        számla, szállítólevél                                                  csonttörés

 

                 

 

 

                        s Farad, -(s), -                                                          s Fahrrad, -es, Fahrräder

                        farad                                                                         kerékpár

 

                     

 

 

                        e Fiktion, -, -en                                                       e Friktion, -, -en

                        fikció, képzelet                                                         dörzsölés, súrlódás

 

                        e

 

 

                        s Flair, -                                                                   fair

                        pozitív kisugárzás                                                    fair

 

                       

 

 

                        r Flamenco, -(s), -s                                                  r Flamingo, -s, -s

                        flamenkó (tánc)                                                        flamingó

 

                      

 

 

                        r Friseur, -s, -e                                                        e Friteuse, -, -n

                        fodrász                                                                     fritőz

 

                      

 

 

                        r Future, -s, -s                                                         e Futura, -

                        jövő                                                                         nyomtatott írás

                                                                                                       

                       

 

 

                        e Gastronomie, -, -en                                              e Gastrotomie, -, …ien

                        gasztronómia                                                           gasztrotómia

 

                      

 

                        s Genus, -, Genera                                                  r Genuss, -es, Genüsse

                        nem, faj                                                                    élvezet

 

                   

 

 

                        e Geographie, -                                                       Geophagie, -

                        földrajz                                                                    földevés

 

                     

 

                        r/e Gläubige, -n, -n, ein -r                                       e Gläubiger, -s, -         

                        hívő                                                                          hitelező

 

                       

 

                       

e Glocke, -, -n                                                         r Gockel, -s, -

harang, csengő                                                          kakas

 

 

 

 

e Gnome,- , -n                                                         r Gnom, -en, -en

aforizma                                                                   gnóm

 

 

 

 

r Grab, -(e)s, Gräber                                               r Gram, -(e)s

sír                                                                            búbánat, bánat

 

 

 

 

r Grad, -(e)s, -e                                                       r Graf, -en, -en

fok, fokozat                                                             gróf

 

 

 

r Granat, -(e)s, -e/-en, -en                                       e Granate, -, -n

gránát (ásvány)                                                       (katonai) gránát

 

 

 

                        e Gravation, -, -en                                                   e Gravitation, -

terhelés, megterhelés                                                gravitáció

 

 

 

r Grill, -s, -s                                                             e Grille, -, -n

sütőrostély, grill                                                       tücsök

 

 

 

 

e Güte, -                                                                  r Gürtel, -s, -

minőség, jóság                                                         öv

 

 

 

 

r Hader, -s                                                               r Hader, -s, -n

civakodás, veszekedés                                             rongy

 

 

 

 

r Hafen, -s, Häfen                                                   r Hafer, -s

kikötő                                                                      zab

 

 

 

 

r Hahn, -(e)s, Hähne/-en                                         r Hain, -(e)s, -e

csap                                                                         liget, berek

 

 

 

 

r Hall, -(e)s, -e                                                        e Hall, -, -s

hangzat, csengés                                                      hall, előcsarnok

 

 

 

 

r Hammel, -s, -                                                        r Hammer, -s, Hämmer

ürü                                                                           kalapács

 

 

 

r Handel, -s                                                             r Handel, -s, Händel

kereskedelem, üzlet, alku                                         cívódás, perpatvar

 


                                                    

 

 

 

r Hase, -n, -n                                                           e Hasel, -, -n

nyúl                                                                          mogyoró

 

 

 

e Haube, -, -n                                                          e Haue, -, -n

főkötő, sapka                                                           csákány, kapa

 

 

r Hebel, -s, -                                                            r Nebel, -s, -

emelő, emelőkar                                                       köd

 

 

 

 

heilen, -te, i./h. ge-t.                                               heiligen, -te, h. ge-t

meggyógyít, meggyógyul                                          megszentel

 

 

 

 

r Held, -en, -en                                                       r Herd, -(e)s, -e

hős                                                                           tűzhely

 

 

 

 

r Heroinismus, -                                                      r Heroismus, -

heroinizmus                                                              hősiesség

 

 

 

e Höhle, -, -n                                                           e Hölle, -, -n

barlang                                                                    pokol

 

 

e Ideologie, -, …ien                                                e Indologie, -

ideológia                                                                  indológia

 

 

 

e Injektion, -, -en                                                    e Injunktion,-, -en

injekció                                                                    előírás

 

 

 

 

s Insekt, -(e)s, -en                                                  e Insel, -, -n

rovar                                                                        sziget

 

 

 

s Kaldarium, -s, …ien                                             s Kalendarium, -s, …ien

kaldárium                                                                kalendárium

 

 

r Kamm, -(e)s, Kämme                                           e Kammer, -, -n

fésű                                                                          kamra

 

 

 

r Kampfer, -s                                                           r Kämpfer, -s, -

kámfor                                                                     harcos

 

 

kandidieren, -te, h.-t; für+A.                                  kandieren, -te, h.-t

jelöl, kandidál vmire                                                kandíroz

 

 

 

                        r Kanon, -s, -s                                                         e Kanone, -, -n

                        kánon                                                                      ágyú

 

 

                        kanonieren, -te, h.-t                                                kanonisieren, -te, h.-t.

                        ágyúz, tüzel                                                              szentté avat

 

                   

                       

 

                        e Kanzel, -, -n                                                          r Kanzler, -s, -

                        szószék, katedra                                                        kancellár

 

                   

 

                       s Kapital, -(e)s, -e                                                   s Kapitell, -s, -e

                       tőke                                                                          oszlopfő

 

 

                        r Kaput, -s, -e                                                          kaputt

                        kabát (katonai)                                                        össze-/széttört, tönkrement

 

                        Soldatenmantel                                                          abgerissen, zerbrochen, defekt

 

 

                        e Kinematographie, -                                              e Klimatographie, -

                        filmművészet, filmipar                                               klimatográfia

 

                        Filmkunst, Filmindustrie                                              Beschreibung der klimatischen

                                                                                                        Verhältnisse auf der Erde

 

                        e Klausel,- , -n                                                        e Klausur, -, -en

                        záradék                                                                    zárthelyi vizsga

 

                       

 

                        s Kobalt, -(e)s                                                         r Kobold, -(e)s, -e

                        kobalt                                                                      manó, kobold

 

                     

                       

                       r Kontinent, -(e)s, -e                                               s Kontingent, -(e)s, -e

                      kontinens, szárazföld                                               kontingens, hozzájárulás,

                                                                                                        részesedés

 

 

 

                       s Konto, -s, -s/-ten/-ti                                             s Kontor, -s, -e

                       számla                                                                      iroda

                                            

 

 

 

                       e Konversation, -, -en                                             e Konversion, -, -en

                       beszélgetés, társalgás                                              konverzió, átváltás

 

                

 

konzertieren, -te, h.-t                                             konzentrieren, -te, h.-t; auf+A.

koncertet ad                                                             koncentrál vmire

 

 

 

 

                       r Kork, -(e)s, -e                                                      s Korn, -(e)s, Körner

                       parafadugó                                                              mag, szem

 

 

 

 

                       r Korsar, -en, -en                                                    r Korso, -(s), -s

                       kalóz, kalózhajó                                                      kocsikorzó

 

                       S

 

 

                       kranken, -te, h. ge-t; an+D.                                    kränken, -te, h. ge-t; mit+D.

                       betegeskedik, szenved vmiben                                  megbánt, megsért vmivel

 

                       nicht gesund sein; gesundheitlich                                 das Gefühle einer Person

                       beiinträchtigt sein                                                       verletzen

 

 

                       r Kranz, -es, Kränze                                               e Karenz, -, -en

                       koszorú                                                                    munkából kimaradás

 

kr

 

                       e Krem, -, -s                                                            r Kren, -(e)s

                       krém                                                                         torma

 

                       eine Emulsion zur Hautpflege oder zum                       Meerretich

                        Schutz vor Sonnenbrand.

 

                       r Kümmel, -s, -                                                        r Kummer,-s

                       kömény                                                                    bánat, aggodalom

 

 

                        s Mahl, -(e)s, -e/Mähler                                         s Mehl, -(e)s, -e

                       étkezés                                                                     liszt

 

das Einnehmen des Essens zu bestimmten                   das durch Mahlen von

Zeiten des Tages.                                                      Getreidekörner entstehende

                                                                                                        Pulver.

 

          s Mandarin, -(s)                                                      e Mandarine, -, -n

          mandarin nyelvjárás                                                mandarin

 

          nordchinesischer Dialekt                                            kleine Zitrusfrucht von süßem

                                                                                          Geschmack

 

                        e Mandel, -, -n                                                        r Mangel, -s, Mängel

                       mandula                                                                   hiány, szükség

 

essbarer Same einer ungenießbaren,                           e Fehlerhaftigkeit,

länglich-eiförmigen Steinfrucht.                                   s Nichtvorhandensein

                                                                                                        einer Sache.

 

          r Margarit, -s, -e                                                     e Margarite, -, -n

                        margarit ásvány                                                       margaréta

 

                       

 

 

                       r Mist, -es, -e                                                          r Mist, -es, -e

                       trágya, szemét, piszok                                              gyenge köd, pára

 

                       r Dünger, r Abfall, r Müll;                                           leichter Nebel, Dunst

                       umgangssprachlich etwas Wertloses

 

 

                       r Montag                                                                 e Montage, -, -n

                       hétfő                                                                        összeszerelés, montázs

 

 

                       s Moor, -(e)s, -e                                                      s Moos, -es, e

                       láp, mocsár                                                              moha

 

 

 

                        e Mucke, -, -n                                                         e Mücke, -, -n

                       szeszély                                                                    szúnyog

 

                      

 

                       e Nadel, -, -n                                                           r Nagel, -s, Nägel

                                                                                                   szeg; köröm

 

 

 

 

                       nageln, -te, h. ge-t.                                                  nagen, -te, h. ge-t

                       (meg-/le-/oda)szegez                                                rág, rágcsál, harapdál

 

                       einen Nagel in etwas einhämmern,                              mit den Zähnen etwas in

                        eintreiben                                                                  kleinen Stücken abbeißen.

 

                       nahen, -te, i. ge-t                                                     nähen, -te, h. ge-t.

                       közeledik                                                                 varr

 

die Distanz verringern                                                Textilteile mit einem Faden         verbinden;

                                                                                   das Verbinden zweier Stoffteile

                                                                                  durch eine Naht.

 

                       s Nest, -es, -er                                                        s Netz, -es, -e

                       fészek                                                                       háló

 

Bauten, die von verschiedenen Tierarten                     großmaschiges Gebilde

hergestellt werden und ihnen als Schlaf-,

Wohn- und Brutsätte dienen.

 

                        r Pack, -(e)s, -e/Päcke                                            s Pack, -(e)s

                       csomag                                                                     csőcselék, banda

 

                       gebündelte Verpackung                                              s Gelichter, s Gesindel, r Mob

 

 

                        e Pappe, -, -n                                                           e Pappel, -, -n

                       kemény-/kartonpapír                                               nyárfa

 

aus Zellstoff oder Altpapier durch                               sommergrüner Baum oder

Zusammenkleben oder -pressen                                  Strauch, der vor allem in

hergestellte grobe, steife Papierart.                             Wäldern bzw. an Flussufern

                                                                                                        wachsen und werden oft zur

                                                                                                        Gewinnung von Holz, Papier

                                                                                                        und Energie angebaut.

 

s Par, -(s), -s                                                            s Paar, -(e)s, -e

par, ütésszám (golf)                                                 pár

 

für jedes Loch des Golfplatzes bestimmte                    zwei zusammengehörige

Anzahl der Schlägen.                                                 Menschen

 

                        e Partei, -, -en                                                         e Partie, -, …ien

                       párt                                                                          rész(let); kirándulás; játszma,

                                                                                                        parti

 

Gruppe von Personen mit demselben                           Teil eines Gegenstandes;

politischen- Zielen                                                      r Ausflug, eine -vor allem           gemeinsame Unternehmung;

                                                                                                       Durchlauf eines Spiels.

 

                        patent                                                                      potent

                        csinos, ügyes                                                            befolyásos, potens

 

                        tüchtig, praktisch, geschickt                                        mächtig, einflussreich

 

                        r Patron, -s, -e                                                         e Patrone, -, -n

                        védőszent                                                                 patron, lőszer

 

                        Schutzherr, Gönner                                                    als Munition gewöhnlich für

                                                                                                        Handfeuerwaffen dienende

                                                                                                        Hülse.

 

                        r Pilot, -en, -en                                                        e Pilote, -, -n

                        pilóta                                                                       tartóoszlop, karó, cölöp

 

                        eine Person, die ein Flugzeug oder ein                         im Bauwesen Stütze;

                        ähnliches Flugobjekt steuert.                                       einzuraumender Pfahl

 

                       s Polster, -s, -                                                          r Polter, -s

                       párna, vánkos                                                          zörej, zaj

 

Kissen; mit Daunen, Schaumstoff                               r Lärm, s Geräusch, r Schall

oder anderem weichen Material gefüllter

Beutel.

 

                        s Profil, -s, -e                                                           r Profit, -(e)s, -e

                       profil, oldalnézet; megjelenés/működési                  profit, haszon, nyereség

                       terület

 

Seitenansicht einer Gestalt, Anblick                             (finanzieller) Gewinn

eines Körpers von der Seite;

charakteristische Erscheinungsbild einer

Institution oder eines Unternehmens.

 

 

r Pullover, -s, -                                                        s Pulver, -s, -

pulóver                                                                    por

 

gestricktes oder gewirktes                                          fester Stoff in feiner Zerteilung

langärmeliges Kleidungsstück                                    

 

 

                       e Rache, -                                                                r Rachen, -s, -

                       bosszú                                                                      torok, garat

 

                       e Vergeltung;                                                            Teil des Verdauungssystems

                                                                                                        und des Atmungsapparats.

eine Handlung gegen eine Person mit                          eine Erweiterung im Anschluss

negativen Auswirkungen als Reaktion auf                   an die Mund- und Nasenhöhle

ein vom Betroffenen erzeugtes Unglück,                     bei den Menschen und

sie soll den Ausgleich erlittenen Unrechts                    Wirbeltieren.

bewirken.

 

                       r Rat, -(e)s, -schläge                                               r Rat, -(e)s, Räte

                       tanács                                                                      tanács (testület)

 

                       e Empfehlung, e Anregung,                                        beratendes Gremium,

                       r Ratschlag                                                                r Ausschuss,

                                                                                                        e Kommitee, e Kommission

 

                       e Rate, -, -n                                                             e Ratte, -, -n

                       részesedés, részlet, járulék                                      patkány

 

                       konkrete Anzahl; fester Satz der                                 schwarzes oder graubraunes

                       Abzahlung bei Krediten.                                             mausähnliches Nagetier.

                       Eine auf eine Zeiteinheit bezogene

                       Messgröße.

 

 

                        e Ratifikation, -, -en                                                e Gratifikation, -, -en

                        ratifikáció                                                                gratifikáció, jutalmazás

 

                        Bestätigung, Genehmigung eines Vertrages                 zusätzliche Geldleistung des

                        durch die gesetzgebende Körperschaft.                       Arbeitgebers über den Lohn

                                                                                                        hinaus.

 

 

                       e Rebe, -, -n                                                            r Rebell, -en, -en

                       szőlő, szőlővenyige                                                  rebellis, lázadó, felkelő

 

                       Ranke des Weinstocks;                                              eine Person, die zum Umsturz

                        Weinstock                                                                 der bestehenden Zuständen

                                                                                                       aufruft oder daran teilnimmt.

                                                                                                        r Aufständischer, r Empörer

 

                       s Recht, -es, -e                                                        r/e Rechte, -n, -n, ein-r

                       jog, törvény, igazság                                               jobb oldalon álló (ffi/nő)

 

Ordnung des menschlichen Zusammen-                      Personen, die mit dem rechten

Lebens, die durch staatlichen Zwang                           Teil des politischen Spektrums eingehalten wird.                                                                                sympathisieren.

 

 

                       e Reede, -, -n                                                          r Reeder, -s, -

                       rév, horgonyzóhely                                                  hajótulajdonos, hajózási

                                                                                                       vállalkozó

 

Ankerplatz vor einem Hafen, innerhalb                        Eigentümer eines Schiffes;

seiner Molen oder vor der Mündung einer                   Betreiber einer Reederei

Wasserstraße

 

 

e Reformation, -                                                      e Präformation, -, -en

                        reformáció                                                               preformáció, fejlődéstan

 

                        eine Bewegung zur Erneuerung der Kirche                 angenommene Vorherbildung

                        im 16. Jahrhundert.                                                    des fertigen Organismus im

                                                                                                        Keim.

 

                       e Regel, -, -n                                                           r Regen, -s, -

                       szabály                                                                     eső

 

e Vorschrift                                                               Niederschlag in Form flüssigen

e Verhaltensvorschrift                                                Wassers, der aus Wolken auf

                                                                                                        Erde fällt.

 

                        s Regiment, -(e)s, -e                                               s Regiment, -(e)s, -er

                       kormányzás, uralom                                                 ezred

 

                       e Regierung, e Herrschaft                                          mittelgroße militärische

                                                                                                       Formation

 

                       r Reif, -(e)s                                                              e Reife, -

                       dér, hamvasság                                                        érettség

 

kristalline Ablagerung aus gefrorenem                         e Vollendung eines Wachstums-

Wasser, die sich in der Nähe des Erdbodens                Prozesses;

in kalten Nächten an Pflanzen und

Gegenständen bildet.                                                  r Grad der Geniesbarkeit von

                                                                                                        Früchten oder Obst.

 

                       r Reifen, -s, -                                                           e Reihe, -, -n

                       gumiabroncs                                                            sor

 

meist aus Gummi bestehender Teil                             die Anordnung von mehreren

des Rades, auf dem es abrollt.                                   Elementen in einer geradlinigen

                                                                                                       Form

 

                       r Reis, -es, -e                                                          s Reis, -es, -er

                       rizs                                                                           oltóág, oltóvessző

 

weißes, gekocht gegessenes Getreide                         r Ast, r Zwieg, mit dem

mit breiten Blättern und langen Rispen.                       Ostbäume und Weinreben

                                                                                                        veredelt werden.

 

                       e Reise, -, -n                                                           r Riese, -n, -n

                       út, utazás                                                                 óriás

 

Fahrt und Ankunft zu bzw. an einem                           großes menschenähnliches

entfernten Ort.                                                          Wesen;

                                                                                                        sehr großer Mensch

 

 

                       s Reservat, -(e)s, -e                                                e Reserve, -, -n

                       rezervátum, fenntartott terület                                  tartalék

 

geographisches Gebiet, in dem bestimmte                    ein Vorrat von etwas, der für

Tiere und/oder Pflanzen vor der Ausrottung                eine spätere Benutzung angelegt

durch Menschen geschützt werden.                            wird.

 

r Rogen, -s, -                                                           r Roggen, -s

(hal)ikra                                                                  rozs

 

die Gesamtheit der reifen Eier von                              eine in gemäßigten Breiten

weiblicher Fische und anderer                                    verbreitete Getreideart, die

Meerestiere.                                                              vor allem an kühle und trockene

                                                                                   Klimate angepasst ist.

 

rodeln, -te, h. ge-t                                                   roden, -ete, h. ge-t;

szánkózik                                                                 irt

 

Talwärts fahren mit einem Schlitten /                          die Bäume, Gebüsche und

einer Rodel.                                                               andere Lebewesen in einem

                                                                                   Wald vernichten.

 

e Romania, -                                                              s Rumänien

román nyelveket beszélő országok                             Románia

 

Gesamtheit der Gebiete, in denen                                 eine Republik in Europa von

romanische Sprachen gesprochen werden.                     der Pannonischen Tiefebene

                                                                                   bis zum Schwarzen Meer.

 

r Ronde, -, -n                                                           e Runde, -, -n

(éjszakai) őrjárat                                                     kör, forduló

 

r Kontrollgang (in der Nacht)                                      Serie von zeitlichen

                                                                                   Abschnitten bei Spielen und

                                                                                   Wettkämpfen.

 

                        s Rudel, -s, -                                                            s Ruder, -s, -

                        csapat, falka                                                            evező, kormány

 

                        Zusammenschluss von betimmten                               unten blattförmige Stange zum

                        wild lebenden Säugetieren;                                         Fortbewegen eines Bootes;

                        Eine Menschengruppe.                                               Schiffssteuer;

                                                                                                        Einrichtung eines Fahr-

                                                                                                        Zeuges die zur Steuerung bzw.

                                                                                                        Richtungsänderung dient.

 

                        r Ruin, -s                                                                 e Ruine, -, -n

                        összeomlás, romlás                                                   rom

 

                        r Zusammenbruch, r Untergang                                  teilweise eingestürztes,

                                                                                                        verfallenes oder zerstörtes

                                                                                                        Bauwerk.

 

                        r Saal, -(e)s, Säle                                                     e Saat, -, -en

                        terem, csarnok                                                         vetőmag, vetés

 

                        großer Raum innerhalb eines                                      Samenkörner; das Säen

                        Gebäudes

 

                        e Salbe, -, -n                                                            r Salbei, -s, -e

                        kenőcs                                                                     zsálya

 

                        halbfeste, homogen aussehende Arznei-                      krautige Pflanze, die einerseits

                        Zubereitung, die zur Anwendung auf der                     als Küchengewürz, andererseits

                        Haut bzw. auf den Schleimhäuten bestimmt                 in der Heilkunde verwendet

                        ist.                                                                            wird.

                        Sie dient der Pflege und dem Schutz der

                        Haut/Schleimhäuten.                                                 

 

 

                        r Schal, -s, -e/-s                                                       e Schale, -, -n

                        sál                                                                            csésze, tál

 

                        langes, schmales Halstuch, das man                            Vorrats- oder Trinkgefäß für

                       sich um den Hals legt.                                                verschiedene Zwecke in der

                                                                                                        Form einer halbierten Kugel.

                    

                        e Schlucht, -, -en                                                     r Schluck, -(e)s, -e/Schlücke

                        szakadék, hasadék                                                  korty

 

                        enger, steilwandiger Einschnitt                                    kleine, mundgerechte Trink-

                        in einem Gebirge.                                                       Menge

 

 

                        r Schlüssel, -s, -                                                      e Schüssel, -, -n

                        kulcs                                                                        tál

 

                        ein Werkzeug zum Öffnen eines Schlosses.                 Schale/Gefäß für Lebensmittel

 

 

                        s Schloss, -es, Schlösser                                         e Schloße, -, -n

                        zár, lakat                                                                 jégdarab, jégszem

 

                        mechanische Vorrichtung, um etwas                           r Eisklumpen

                        zu verschließen;                                                        

                        eine Schließeinrichtung

 

                        s Schott, -(e)s, -e                                                     r Schotte, -n, -n

                        válaszfal                                                                  skót férfi

 

                        geschlossene, luft- oder flüssigkeitsdichte                    ein Einwohner Schottlands.

                        bzw. brandhemmende Trennwand.

 

 

                        r Schrank, -(e)s, Schränke                                      e Schranke, -, -n

                        szekrény                                                                   korlát, sorompó

 

                        ein abschliessbares Möbelstück meistens                     Vorrichtung zur Absperrung

                        mit Türen bzw. optional mit Schubladen.                      eines Weges.

 

 

                       e Schrift,- , -en                                                        r Schritt, -(e)s, -e

                        írás                                                                          lépés

                       

                        System von verschiedenen Zeichen                             Abstand der Füße beim Gehen.

                        (Buchstaben, Symbolen) zum

                        Festhalten von Sprache.

 

                        r/s Schrot, -(e)s, -e                                                  r Schrott, -(e)s, -e

                        durva dara                                                               ócskavas, fémhulladék

                       

                        grob gemahlenes Getreide                                          Abfall, der bei der

                                                                                                        Verschrottung von metall-

                                                                                                        haltiger Erzeugnisse

                                                                                                        entsteht.

 

                        e Schuppe, -, -n                                                       r Schuppen, -s

                        korpa (fejen)                                                           fészer, pajta

                        kleine Abschilferung der                                             Lagerraum oder Abstellplatz

                       menschlichen Haut.                                                   von Gerätschaften zu ihrem

                                                                                                        Schutz von äußeren Einflüssen.

 

                        r Schwindel, -s, -                                                     r Schwindler, -s, -

                        szédülés                                                                   csaló, szélhámos

 

                        die Störung des Gleichgewichts.                                  r Lügner, r Betrüger;

                                                                                                        jemand, der lügt, betrügt oder

                                                                                                        blufft.

 

                        r Schwund, -(e)s                                                      r Schwung, -(e)s, Schwünge

                        zsugorodás, megfogyatkozás                                   lendület, lendítés

 

                       Das Verkleinen des Volumens durch                          starke, heftige, zügige Bewegung

                        bestimmte Prozesse.

                        Verminderung durch Abnutzung.

 

                        r Segen, -s, -                                                            r Segler, -s, -

                        áldás, ima                                                                vitorlázó

                       

                        Eine Gebetsformel in den Religionen, die                     eine Person, die segelt. (als Sport)

                        Personen bzw. Sachen einen Anteil an

                        göttlicher Kraft oder Gnade gibt.

 

                        e Spanne, -, -n                                                         e Spannung, -, -en

                        arasz                                                                        feszültség

 

                        Der Abstand zwischen Daumen- und                          Das Gefühl in Form eines

                        Kleinfingerspitze.                                                       Konflikts nach einer emotional

                                                                                                        aufladenden Situation.

 

 

                        r Spargel, -s, -                                                         s Spargeld

                        spárga                                                                     megtakarított pénz

 

                        krautige Pflanze mit dünnen, grünen,                           e Ersparnis;

                        bäumchenartig verzweigten Stängeln bzw.                   eingespartes Geld

                        Trieben.

 

 

                        e Spitze, -, -n                                                           r Spitzel, -s, -

                        hegycsúcs, csúcs                                                      spicli, besúgó

 

                        der oberste, höchste Teil eines Berges bzw.                Spion auf niederer gesellschaft-

                        eines Gegenstandes;                                                  licher Ebene

                        der Berggipfel

                       

 

                        spulen, -te, h. ge-t.                                                  spülen, -te, h. ge-t

                        csévél, tekercsel                                                       mosogat

 

                        etwas bewickeln, aufspulen,                                       Geschirre und Besteck manuell

                        einrollen                                                                    reinigen

 

                        r Staat, -(e)s, -en                                                     r Staat, -(e)s

                        állam                                                                        pompa

 

                        s Land, e Nation, s Gemeinwesen                               e Pracht, s Gepränge

 

                        r Status, -, -                                                             s Statut, -(e)s, -en

                        státusz, állapot                                                         alapszabály, alaptörvény

 

                        r Zustand, r Bestand                                                  e Satzung, s Grundgesetz

 

                        r Stau, -(e)s, -e                                                        r Staub, -(e)s, -e/Stäube

                        közlekedési dugó                                                     por

 

                        der stark stockender oder zum Stillstand                      die feinste, feste Teilchen, die vor

                        gekommener Verkehrsfluss auf einer Straße.              allem in der Luft lange Zeit

                                                                                                        schweben können.

 

                        e Stimme, -, -n                                                         e Stimmung, -, -en

                        hang                                                                        hangulat

 

                        r Laut;                                                                      r Gefühlszustand eines Menschen;

                        e Fähigkeit zu Singen und Reden.                                e Laune, s Gemüt

 

                        r Stock, -(e)s, Stöcke                                              r/s Stock, -(e)s, -(werke)

                        pálca, bot                                                                 emelet

 

                        länglicher zylindrischer Gegenstand;                            e Etage

                        r Stab

 

                        r Streich, -(e)s, -e                                                    r Strich, -(e)s, -e

                        ütés, csapás                                                             vonás, húzás

 

                        r Schlag                                                                    linienförmiger Abrieb eines farb-

                                                                                                        gebenden Gegenstandes.

 

                        r Sund, -(e)s, -e                                                       e Sünde, -, -n

                        tengerszoros                                                            vétek, bűn

 

                        enge Meeresstraße oder deren                                   Übertretung eines Gebotes oder

                        engster Teil.                                                              Verbotes.

                       

                        s Tablett, -(e)s, -e                                                   e Tablette, -, -n

                        tálca                                                                         gyógyszer

                       

                        tragbare Platte mit einem erhöhten Rand, die               einzeldosierte Arzneiform, die

                        zum Servieren von Speisen und Getränken                  relativ klein ist, so dass man sie

                        benutzt wird.                                                             leicht herunterschlucken kann.

 

 

                        e Tasche, -, -n                                                         e Tasse, -, -n

                        zseb, táska, tasak                                                     csésze

 

                        Behältnis mit Griff zus Transportieren von                   Trinkgefäß, das vor allem für

                        Gegenständen.                                                           Heißgetränke verwendet wird.

 

                        r Tau, -(e)s                                                              s Tau, -(e)s, -e

                        harmat                                                                     (vastag) kötél, hajókötél

 

                        durch Abkühlung der Luft unter den Taupunkt             starkes Schiffsseil;

                        kondensiertes Wasser                                                r Seil, e Leine

 

                        tauschen, -te, h. ge-t; mit+D.                                 täuschen, -te, h. ge-t; +A.,

                        (ki-)cserél vkivel/vmivel                                           mit+D./durch+A.

                                                                                                        ámít, félrevezet vkit vmivel

 

                        eine Sache gegen eine andere Sache                           falsche Tatsachen vorspiegeln;

                        hergeben;                                                                  betrügen, jn. hinters Licht führen

                        wechseln, ersetzen, gegeneinander austauschen

 

                        r Teich, -(e)s, -e                                                      r Teig, -(e)s, -e

                       kis tó                                                                        tészta

 

                        kleiner See                                                                aus mehreren Zutaten bestehende

                                                                                                        formbare Masse, die als Grund-

                                                                                                        stoff für Gebäck verwendet wird.

 

                        e Teleologie, -                                                         e Theologie, -, …ien

                        teleológia                                                                 teológia

 

                        die Lehre der Ziel- und Zweckbestimmtheit                 Lehre von einer, als wahr voraus-

                        der Sachen im Universum.                                         gesetzten Religion.

 

                       

                        r Tenor, -s                                                               r Tenor, -s, Tenöre/-e

                        magatartás, tartalom, szöveg                                   tenor(szólam)

                       

                        s Benehmen, s Verhalten;                                          die höchste Männerstimme;

                        r Inhalt;                                                                     eine Stimmlage von Musikinstru-

                        r Text                                                                       menten

                       

                        e Teufe, -, -n                                                           r Teufel, -s, -

                        mélység                                                                    ördög

 

                        e Tiefe;                                                                     r Dämon, r Satan,

                        Entfernung eines Ortes von der Erdoberfläche             böses Geisterwesen

 

                        r Toast, -(e)s, -e                                                      r Toast, -(e)s, -s

                        pohárköszöntő, tószt                                                pirított kenyér

 

                        Trinkspruch; kurze Rede beim gemeinsamen               Vor dem Verzehr scheibenweise

                        Konsum von alkoholischen Getränken vor                   geröstetes Weißbrot.

                        dem Trinken.

 

 

                        e Toilette, -                                                             e Toilette, -, -n

                        toalett, szépségápolás, öltözködés                           toalett, illemhely

                        ruházat, öltözet

 

                        s Sichankleiden, s Sichfrisieren,                                   kleinerer Raum mit einem

                        elegante Damenkleidung                                            Toilettenbecken u. Wasch-

                                                                                                        Gelegenheit

 

                        r Topf, -(e)s, Töpfe                                                 r Topfen, -s

                        fazék                                                                        túró

 

                        ein Gefäß zum Garen von Speisen                              cremiges, aus saurer Milch herge-

                                                                                                        stelltes Nahrungsmittel.

                                                                                                        Quark, Schotten, Weißkäse

 

                        s Tourné, -s, -s                                                        e Tournee, -, -s/…neen

                        ütőkártya, adu                                                            turné

 

                        aufgedecktes Kartenblatt, dessen Farbe als                 die Serie von Auftritten von

                        Trumpf gilt.                                                               einem oder mehreren Künstlern.

 

                        trauen, -te, h. ge-t; +D.                                           trauern, -te, h. ge-t; um+A.

                        bízik vkiben/vmiben                                                 szomorkodik vki/vmi miatt

 

                        das Gefühl haben, dass etwas so funktionieren             gedrückte Stimmung haben

                        /eine Person so handeln wird, wie man es sich

                        vorstellt.

 

                        s Trema, -s, -s/-ta                                                    s Thema, -s, …men

                        elválasztópont                                                            téma

 

                        Trennpunkt; horizontaler Doppelpunkt über                  Teil der Aussage, über den

                        einem Vokal.                                                             gesprochen wird.

 

 

                        r Tropf, -(e)s, Tröpfe                                              r Tropfen, -s, -

                        szerencsétlen, ügyfogyott ember                              csepp

 

                        geistig minderbemittelter Mensch                                geschlossene Phasengrenzfläche

 

 

                        e Tuba, -, -en                                                           e Tube, -, -n

                        tuba                                                                         tubus

 

                        tiefstes Blechblasinstrument                                       längliches, festes aber formbares

                                                                                                        Behlältnis

 

 

                        türkis                                                                       türkisch

                        türkíz                                                                       török

 

                        eine Farbe zwischen blau und grün                              zum Volk der Türken gehörig

 

                        r Tusch, -es, -e/-s                                                    e Tusche, -, -n

                        tus (zene)                                                                 tus (festék)

 

                        musikalisches Signal, das chorisch von mehreren         Tinte

                        Instrumenten gespielt wird.

 

 

                        r Typ, -s, -en                                                           r Tipp, -s, -s

                       típus                                                                         tipp

 

                        Menschentyp, Gattung                                               guter Rat, nützlicher Hinweis

 

 

                        r Typhus, -                                                               r Tripus, -, …poden

                        tífusz                                                                        háromlábú állvány

 

                        eine Infektionskrankheit                                             dreifüßiges Gestell für Gefäße

 

 

                        r Urahn                                                                    s Uran, -s

                        dédapa, ősapa                                                         urán

 

                        r Altvater, r Stammvater                                           silberweißes, weiches, schwach

                                                                                                        radioaktives Schwermetall

 

                        verblasen, verblies, h. verblasen                           verblassen, -te, i./h. -t

                        elfúj                                                                         elhalványul, elhalványít

 

                        umwehen, abblasen                                                    abbleichen, verschießen,

                                                                                                        abbleichen

 

                        verbreiten, -ete, h.-t                                               verbreitern, -ete, h.-t

                        terjeszt, áraszt, forgalomba hoz                               kiszélesít, kibővít

 

                        in einen gorßen Umkreis gelangen;                             erweitern, extendieren

                        ausbreiten;

                        bekanntmachen                                                        

 

                        r Verdienst                                                              r Verdienst, -es, -e

                        kereset                                                                     érdem

 

                        Das Geld, das man für seine Arbeit bekommt.             Anspruch auf Dank und

                        s Einkommen, s Entgelt, s Gehalt, r Lohn                     Anerkennung;

                                                                                                        r Vorzug

 

                        vereisen, -te, i./h.-t                                                 verreisen, i./h.-t

                        eljegesedik, eljegesít                                                elutazik, utazással tölt

 

                        zufrieren; sich mit Eis bedecken                                  eine Reise machen

 

                       

                        r Verfasser, -s, -                                                      e Verfassung, -, -en

                        szerző, író                                                                alkotmány, alapszabály

 

                        eine Person, die einen Text geschrieben hat.                das zentrale Rechtsdokument oder

                        r Schreiber, r Autor                                                    der zentrale Rechtsbestand eines

                                                                                                        Staates;

                                                                                                        grundlegender Gesetztext.

 

                        r Verfolg, -(e)s                                                        e Verfolgung, -, -en

                        folyamat, menet                                                        üldözés

 

                        r Gang, r Vorgang, s Verfahren                                  Nacheile einer Person oder eines

                                                                                                        Fahrzeuges

 

                        s Verhalten, -s                                                         s Verhältnis, -ses, -se

                        magatartás, viselkedés                                             kapcsolat, viszony

 

                        s Benehmen;                                                             e Beziehung, e Relation

                        das, was jemand tud oder lässt

 

                        verkrümeln, -te, h.-t.                                              verkümmern, -te, h.-t

                        elmorzsol, szétmorzsál                                              elront, megkeserít

 

                        etwas in kleineren Stücken bröckeln                            verbilden, verderben, verbittern

 

                        vermahlen, -t, h.-t                                                   vermählen, -te, h-t

                        megőröl, felőröl                                                       megnősít, férjhez ad

 

                        etwas in winzigen Stücken gerieben                            verheiraten, ehelichen

 

                       vermögen, vermochte, h.-t; zu+Inf.                       s Vermögen, -s, -

                        bír, képes, tehet                                                       vagyon

 

                        fähig sein;                                                                 großer Besitz an Geld,

                        in der Lage sein, etwas zu tun                                     große Geldbeträge

 

                        verschieben, verschob, h. verschoben                  verschieden

                       eltol, elmozdít                                                           különböző, eltérő

                       

                        etwas von einem an einen anderen Ort                        ungleich, divers, andere

                        bewegen                                                                   Eigenschaften habend

 

                        verschonen, -te, h.-t                                               verschönen, -te, h.-t

                        megkímél, kímél                                                        megszépít, szépít

 

                        etwas/jemanden rücksichtvoll behandeln                      etwas/eine Person schönmachen

 

 

                        versiegeln, -te, h.-t                                                 versiegen, -te, i.-t

                        lepecsétel                                                                 kimerül

 

                        Beglaubigen eines Dokuments mit einem                     ermüden

                        Stempel

 

                        versöhnen, -te, h.-t; mit+D.                                    verwöhnen, -te, h.-t

                        kibékít, megbékít vkivel/vmivel                                 elkényeztet

 

                        mit jemandem seinen/ihren Frieden machen                 verziehn, verzärteln

 

                        verwunden, -ete, h.-t; durch+A.                             verwundern, -te, h.-t

                        megsebesít, megsebez vmivel                                    csodálatba ejt

 

                        jn. verletzen; eine Wunde zufügen                               erstaunen; jn. in Verwunderung

                                                                                                        setzen

 

                        verwünschen, -te, h.-t                                             wünschen, -te, h. ge-t

                        elátkoz, átkoz                                                           kíván, óhajt

 

                        jn. verdammen, vermaledeien, verschwören,                aufbegehren, wollen

                        fluchen                                                                     

 

                        verwürzen, -te, h.-t                                                 verwüsten, -ete, h.-t

                        túlságosan megfűszerez                                           elpusztít, tönkretesz

 

                        bei der Fertigung einer Speise                                     zerstören, vernichten,

                        zu viel Gewürz benutzen.                                            verheeren

 

                        r Vetter, -s, -n                                                         s Wetter, -s, -

                        unokafivér/-testvér                                                   időjárás

 

                        Sohn des Bruders des Vaters                                     der aktuelle, spürbare, kurz-

                                                                                                        fristige Zustand des Klimas

                       

                        s Violett, -s                                                              e Violine, -, -n

                        ibolyakék szín                                                          hegedű

 

                        violette Farbe                                                            e Geige, ein Streichinstrument

                      

                        violent                                                                     violett

                        erőszakos                                                                 ibolyakék színű

 

                        heftig, gewaltsam                                                       in der Färbung zwischen Blau und

                                                                                                        Rot liegend; veilchenfarben

 

                        s Volt, -, -s                                                               e Volte, -, -n

                        Volt                                                                          volte

 

                        Einheit der elektrischen Spannung                               eine Übung aus dem Reiten, bei

                                                                                                        der das Pferd einen Kreis läuft.

 

                        e Volute, -, -n                                                          e Valuta, -, Valuten

                        oszlopdísz                                                                  valuta, pénznem

 

                        meit mit Schneckenform verziertes Bauelement           ausländische Währung

 

 

                        e Vornahme, -, -n                                                    r Vorname

                        elintézés, elvégzés                                                    utónév, keresztnév

 

                        Die Handlung, mit der man etwas ausführt                  der Name, der von den Eltern

                        oder vornimmt.                                                          individuell ausgesucht wird.

 

 

                        e Vorstadt, -, Vorstädte                                          r Vorstand, -es, Vorstände     

                        küváros, előváros                                                    elnök, elöljáró

 

                        ein Teil einer Stadt, der außerhalb des                         Führungsperson eines Unter-

                        Stadtzentrums liegt.                                                    nehmens.

 

                        r Vorwand, -(e)s, Vorwände                                    e Vorwand

                        kifogás, ürügy                                                         homlokfal, előfal

 

                       e Ausrede, e Gegenrede, e Einrede                             e Vorderwand, e Vormauer

 

                       

                        e Wache, -, -n                                                          r Wachs, -es, -e

                        őrködés, őrszolgálat                                                viasz

 

                        Beobachtung von jemandem oder etwas                      Stoff von Kerzen, Polituren,

                        zur Kontrolle bzw. zur Erhöhung der                           Verpackungspapieren, der bei

                        Sicherheit.                                                                 20 ºC knetbar und gut formbar ist.

 

                        e Waffe, -, -n                                                            e Waffel, -, -n

                        fegyver                                                                     ostya

 

                        ein Gegenstand, der ein Lebewesen in einer                flaches, knuspriges Gebäck, das

                        Konfliktsituation seiner Handlungsfähigkeit                  zwischen zwei heißen Eisen

                        bzw. Unversehrtheit berauben kann und deren             gebacken wird.

                        Anwendung in gegebenem Fall zum Tod des

                        Lebewesens führen kann.

                       

                        e Wahrung, -                                                           e Währung, -, -en

                        megvédés, megóvás                                                  pénznem, valuta

 

                        e Verteidigung, e Bewahrung                                     staatlich geregeltes Geldwesen

 

                        e Wahl, -, -en                                                           r Wal, -(e)s, e  

                        választás, döntés                                                      bálna, cet

 

                        e Entscheidung zwischen zwei oder mehreren             ein sehr großes, fischähnliches

                        Möglichkeiten;                                                           Säugetier

                        e Abstimmung

 

                        e Walze, -, -n                                                           r Walzer, -s, -

                        henger                                                                     keringő

 

                        die Form eines geraden Kreiszylinders                        ein Drehtanz im Dreiviertel-Takt

                        (benutzt in der Geometrie)

 

                        e Wand, -, Wände                                                    r Wald, -(e)s, Wälder

                        fal                                                                            erdő

 

                        senkrecht stehendes Bauteil, das eine Fläche               ein in Schichten aufgebautes

                        horizontal begrenzt.                                                    Ökosystem, das mit Bäumen und

                                                                                                        Gebüschen bewachsen ist.

 

 

                        wandeln, -te, h. ge-t                                                wandern, -te, i./h. ge-t

                       megváltoztat, átalakít                                               vándorol, túrázik

 

                        umformen, transformieren                                          einen längerer Weg in der Natur

                                                                                                        zu Fuß zurücklegen.

 

                        e Waage, -, -n                                                          e Wange, -, -n

                        mérleg                                                                      arc, orca

 

                        Messgerät zur Bestimmung einer Masse.                    äußere flache Partie der

                                                                                                        Gesichtsbacke.

 

                        wassern,- te, h./i. ge-t                                             wässern, -te, h. ge-t

                        vízre száll (rep.)                                                       vizet ereszt, vízzel ellát, megvizez

 

                        die Landung eines Flugzeuges auf einem                     mit Wasser versorgen; befeuchten          Ozean, Fluss oder See.

                       

                        s Watt, -s, -                                                              e Watte, -, -n

                        watt                                                                          vatta

 

                        SI-Einheit der Leistung                                               Wollfasern

 

 

                        r Wecken, -s, -                                                        s Wecken, -s

                        vekni, cipó                                                               ébresztés, ébresztő

 

                        Brötchen (in Baden-Württemberg)                              wenn jemand vom Schlafen

                                                                                                        aufgewacht wird.

 

                        s Weh, -(e)s, -e                                                       e Wehe, -,- n

                        fájdalom                                                                  hóvihar, hófúvás

 

                        Schmerz                                                                    Schneesturm

                       

                        e Wehr, -, -en                                                          s Wehr, -(e)s, -e

                        védekezés, fegyverzet                                               gát, duzzasztómű

 

                        Verteidigung, Widerstand, Schutzeinrichtung                eine Stauanlage im Wasserbau

                                                                                                        zum Abschluss eines Flussbereichs

 

 

                        weiden, -ete, h. ge-t                                                weiden

                        legel, legeltet                                                            fűzfából való

 

                        grasen, äsen                                                              aus Weiden bestehende

 

                        r Weinkeller, -s, -                                                   e Weinkelter, -, -

                        borospince, borpince                                               szőlőprés

 

                        üblicherweise ein völlig unterirdischer                          eine Maschine, mit der der Saft

                        Lagerraum für Wein in Glasflaschen oder                   der Traube ausgepresst wird.

                        Fässern

                       

                        e Weinlese, -, -n                                                      e Weinrebe, -, -n

                        szüret                                                                       szőlővessző, venyige

 

                        die Ernte der Weintrauben im Herbst                          ein Zweig des Weinstocks         

 

 

                        r Weise, -n, -n                                                         e Weise, -, -n

                        bölcs                                                                        szokás, mód

 

                        Mensch mit hoher Kompetenz bzw.                            Art, Methode

                        Erfahrung

                       

                        s Werk, -(e)s, -e                                                      r Wert, -(e)s, -e

                        mű, alkotás                                                              érték, értékesség

 

                        die Schöpfung eines Künstlers                                    vor allem in Geld ausgedrücktes

                                                                                                        materielles Äquivalent einer Sache

 

                        e Wespe, -, -n                                                          e Weste, -, -n

                        darázs                                                                      mellény

 

                        schwarz-gelber, stachelbewehrter Hautflügler             ärmelloses Kleidungsstück meist

                        mit längsgefalteten Vorderflügeln und starken              der Herrenoberbekleidung.

                        Oberkiefern.

 

 

                        e Wette, -, -n                                                           s Wetter, -s, -

                        fogadás                                                                    időjárás

 

                        eine Verabredung zwischen zwei oder mehr                aktueller Zustand des Klimas

                        Personen, wonach bei Eintreten oder Nichteintreten

                        eines Ereignisses ein vereinbarter Einsatz zwischen

                        den Personen wechselt.

                       

                        e Wolke,- , -n                                                          e Wolle, -,- n

                        felhő                                                                        gyapjú

 

                        große Ansammlung von Wasserteilchen, die                weiche Haare des Fells einiger

                        in der Atmosphäre schweben.                                    Säugertiere.

                       

                       

                        e Wurzel, -, -n                                                         e Würze, -, -n

                        gyökér                                                                     fűszer

 

                        der meist im Boden befindlicher Teil von                     gemahlene oder ganze Pflanzen-

                        den Pflanzen.                                                            Teile, mit denen der Geschmack

                                                                                                        von Speisen verbessert wird.

 

                       

                        zahlen, -te, h. ge-t; für+A.                                      zählen, -te, h. ge-t

                        kifizet, megfizet                                                        megszámol, számol

 

                        Geld für eine Ware oder Leistung ausgeben                die Anzahl bestimmen

 

 

                        e Zahlung, -, -n                                                        e Zahnung, -

                        fizetés                                                                       fogazat, fogak

 

                        die Übermittlung eines Entgelts für eine Waren-          die Ausformung einer

                        Lieferung, eine Dienstleistung oder Überlassung          mechanischen Vorrichtung mit

                        von Rechten.                                                             Zähnen.

 

 

                        r Zaum, -(e)s, Zäume                                              r Zaun, -(e)s, Zäune

                        kantár                                                                      kerítés, sövény

 

                        Ein Zeug, mit dem Reit- und Zugtiere                          Vorrichtung aus Gittern und Holz,

                        (vor allem Pferde) geführt und gelenkt werden.           um ein Grundstück abzugrenzen.

 

 

                        s Zeug,-(e)s, -e                                                        r Zeuge,- n, -n

                        eszköz, szerszám, holmi                                              tanú

 

                        Gegenstände allerMaterial, Gerät                                eine Person, die etwas bestimmtes

                                                                                                        gesehen hat und es auch bestätigen

                                                                                                        kann/könnte.

 

                        e Ziege, -, -n                                                            r Ziegel, -s, -

                        (nőstény) kecske                                                      tégla, tetőcserép

                       

                        zu der Familie der Hornträger gehörendes                   flache, grobkeramische Bauele-

                        Haustier                                                                    mente zum Eindecken von

                                                                                                        Dächern.

 

                        zitieren, -te, h. –t; aus+D., nach+D.                       zittern, -te, h. ge-t

                        idéz, citál vmiből, vmi alapján                                  remeg, reszket

 

                        Beispiel aus einem Text                                             reflexartige Muskelreaktionen    

 

                        e Zucht, -, -en                                                          r Zuck, -(e)s, -e

                        termelés, tenyésztés, nevelés                                     rángatózás, rángás

 

                        die kontrollierte Fortpflanzung meit mit dem                 kurze, sehr schnelle Muskel-

                        Ziel, die gewollten bzw. ungewollten Eigenschaften      Bewegung