"Majdnem Magyar" Német Szavak

A kék SZÓPÁROK a NÉMET-MAGYAR SZÓazonosságot jelölik

 

 

Majdnem Magyar

 

 

 

Az alábbi  szavak nagy része nemzetközi használatú görög és latin eredetű, melyek előnye, hogy a magyar és német beszélt illetve írott köznyelvben egyaránt használatosak.

 

Így a magyar anyanyelvű nyelvtanuló számára – aki már ismeri ezeket a szavakat – elsajátításuk szinte gyerekjáték.

Az idegen szavak jelentése mögött közöljük azok elfogadott magyarított változatát is.

 

 

abnorm, - abnormális, szabályostól eltérő

 

absolut, - abszolút, feltétlen, korlátlan

 

abstrakt, - absztrakt,-elvont

 

e Adaptation, -, -en, - adaptáció, átalakítás, átdolgozás

-tion=ció, FIGYELJÜNK az alábbi szabályokra

 

Ad’ hoc ad’ hoc, - alkalmi, egyszeri

 

r Advent, -es, -e,  advent, karácsonyt megelőző négy hét

 

e Agression, -en, -agresszió, erőszak

 

e Agitation, -en, -agitáció, rábeszélés

 

agrar, - agrár, mezőgazdasági

 

e Akademie, -, -en-akadémia, tudományos, művészeti társaság

 

e Aklimatisation, - aklimatizáció, meghonosodás

 

r Akkord, es, -e, - akkord, teljesítménybér

 

r Akku, -s, -s, - akku, áramforrás

 

akkurat,  -akkurátus, -körülményesen pontos

 

r Akrobat,-en, -en, - akrobata, erős- és ügyességi számokat

bemutató artista

 

r Akt,- es, -en, - akt, - meztelen emberi testet ábrázoló

képzőművészeti alkotás

 

e Akte,-n, - akta, - okmány

 

e Aktion,- en, - akció, - cselekvés  (minden -ció=-TION;  és die)

 

aktiv, - aktív, - cselekvő, tevékeny

 

akut, - akut, heveny, gyors lefolyású

 

r Akzent,-es, -e, - akcentus, kiejtésbeli sajátosság, hanghordozás

 

s Album, -s, Alben, - album, emlékkönyv

 

e Algebra, - algebra, matematika ága

 

s Alibi,-s,-s, - alibi, máshollét

 

r Alkohol, -s, -e - alkohol, szesz

 

e Allegorie,-, -n,  -allegória, megszemélyesítés (irodalmi)

 

e Allergie, -, -n,  -  allergia, túlérzékenység

 

r Alligator, -s, -en,  - alligátor, krokodilfajta

 

r Almanach, -es, -e, - almanach, évkönyv, zsebkönyv

 

s Aluminium, -s, -alumínium

 

s Amulett, -(e)s, -e, - amulett, bűvös erejű tárgy

 

e Ananas, -, -/-se, - ananász, déligyümölcs

 

s Antibiotikum, -s, -ka , -antibiotikum, gyógyszer

 

r Antifaschismus, - antifasizmus, fasizmus ellenes

-mus=mus (mindig DER)

 

 B

 

r Backfisch, -es, -e                                 bakfis, kamasz

s Bajonett, -es, -e                                  bajonett, szurony

s Bakelit, -(e)s, -e                                  bakelit, műanyag

r Balkon,-s,-s                                         balkon, erkély

e Ballade,-n                                            ballada

s Ballett,-es, -e                                       balett, táncjáték

r Ballon,-s,-s                                          ballon, léggömb

r Balsam,-s,-e                                        balzsam, olajos kenőcs

r Bambus, -(ses), -(se)                          bambusz, nádfajta

e Banane, -, -n                                       banán, déligyümölcs

r Bandit, -en,-en                                    bandita, útonálló

s Bankett,-es, -e                                     bankett, díszebéd

e Barke, -, -n                                          bárka, csónak

e Barrikade, -, -n                                    barikád, torlasz

e Basis, Basen                                         bázis, alap, kiindulási pont

e Begonie, -, -n                                       begónia, dísznövény

e Bigamie, -, …ien                                   bigámia, kétnejűség

bigott -                                                   bigott, vakbuzgó, vakhitű

r/s Bikini, -s, -s                                      bikini, kétrészes női fürdőruha

s Bitumen,-s                                           bitumen, aszfalt

r Bizeps, -(es), -                                     bicepsz, kétfejű felkarizom

e Blamage, -, -n                                      blamázs, felsülés

blamieren, -te, h.-t                                  blamál

r Boiler, -s, -                                           bojler, vízmelegítő

e Bombe, -n                                            bomba, pokolgép

s Bonbon,-s,-s                                        bonbon, cukorka

r Bonsai, -(s), -                                      bonsai fa, törpefa (japán)

r Bonus, -e                                             bónusz, forgalmi jutalék

e Botanik, -                                            botanika, növénytan

e Boutique, -, -n                                     butik, kis bolt

r Boykott, (e)s, -e                                  bojkott, kiközösítés

e Brigade, -n                                          brigád, munkacsapat

s Brikett,-s,-s                                          brikett, tojásszén

r Brokkoli, -s, -s                                      brokkoli, spárgakel

e Broschüre, -, -n                                   brosúra, röpirat

brutal                                                      brutális, állatiasan durva

s Brutto                                                   bruttó, nyers bevétel

r Bumerang, -s, -s/-e                              bumeráng, sarló alakú hajító fegyver

s Büfett,-es, -e                                        büfé, falatozó

 

 

C

s Camping, -s kemping, táborhely

r Cardigan, -s, -s kardigán, gombos kötött kabát

s Cello, -s, -s/-li cselló, gordonka

s Cellophan,-s celofán, átlátszó cellulóz hártya

s Chakra, -(s), -s/…kren csakra, energia központ

r Charakter-s, -e karakter, jellem

s Charisma, -s, …rismen/...rismata karizma, természet feletti képesség

r Chili, -s chili, erőspaprika

s China Kína

e Chronik, -, -en krónika, évkönyv

e Clique, -, -n klikk, csoport

r Choreograf, -en,-en koreográfus, színpadi táncok

r Cocktail, -s, -s koktél, italkeverék

r Cognac, -(s), -s konyak, borpárlat

e Creme, -, -s krém, kenőcs

r Csardas / Csárdás, -, - csárdás, magyar tánc

e Csárda, -, -s csárda, fogadó, kocsma

r Csikós, -, -n csikós, a ménes pásztora

r Cursor, -s, -(s) kurzor, jel a számítógépen

 

D

r Dämon, -s, Dämonen démon, ártó szellem

e Dedikation, -, -en dedikáció, ajánlás

e Definition,-en definíció, meghatározás

s Deka,-s, -s (österr.) deka, 10 gramm

dekadent dekadens, hanyatló, bomló

r Dekan,-s, -e dékán, egyetemi vagy főiskolai kar élén álló személy

e Dekoration,-en dekoráció, díszítés

e Delegation, -, -en delegáció, küldöttség

r Delfin, -s, -e delfin, hal alakú tengeri emlős

e Demographie, -, …ien demográfia, népesedés adatait elemző

tudomány

r Demokrat, -en,-en demokrata, demokrácia híve

e Depression, -, -en depresszió, lehangoltság

s Dessert, -s, -s desszert, édesség

e Detonation, -, -en detonáció, robbanás

deviant deviáns, társadalmi normáktól eltérő

e Diagnose, -, -n diagnózis, kórisme

r Diät, - diéta, meghatározott étrend

e Differenz, -, -en differencia, különbség, eltérés

r Diktator, -s, …oren diktátor, korlátlan hatalmú államfő

s Dilemma, -s, -s/-ta dilemma, kétség

e Dimension, -, -en dimenzió, térbeli kiterjedés

s Diplom, -s, -e diploma, okirat, oklevél

e Disharmonie, -, …ien diszharmónia, összhang hiánya

e Disko, -, -s diszkó, zenés-táncos szórakozóhely

r Diskont, -s, -e diszkont, kamatlevonás

e Dissertation, -, -en disszertáció, tudományos értekezés

s Dokument, -(e)s, -e dokumentum, hiteles tárgyi bizonyíték

 

e Dokumentation, -, -en dokumentáció, bizonyító anyag

 

dolmetschen, -te, h. ge-t tolmácsol, egyik nyelvről a

másikra fordít

dominant domináns, túlsúlyban/túlerőben lévő

s Domino, -s, -(s) dominó, kirakójáték

e Dotation, -, -en dotáció, támogatás

s Dragee, -s, -s drazsé, töltött cukorka

s Drama, -s, …men dráma, színmű (párbeszédes formában megírt)

r Elefant, -en, -en elefánt, ormányos emlős

e Elektronik, - elektronika,

s Embargo, -s, -s embargó, korlátozás (gazdasági)

r Emmentaler, -s, - emmentáli, sajt

e Energie, -, …ien energia, tetterő

e Enzyklopädie, -, -ien enciklopédia, lexikon

e Episode, -, -en epizód, rész

e Etikette, -, -n etikett, illemtan

e Evolution, -, -en evolúció, fejlődés

r Export, -(e)s, -e export, kivitel

 

F

falsch fals, hamis, téves

e Farbe, -, -n farba, szín, adu

e Farm, -, -en farm, tanya

fein fájn (népies)

r Feminismus, -, …men feminizmus, nők egyenjogúságáért küzdő

mozgalom

e Filiale, -, -n filiále, részleg, kirendeltség

r Filter, -s, - filter, szűrő, füstszűrő

finanzieren, -te, h.-t finanszíroz, anyagilag támogat, pénzel

fix fix, állandó

r Fjord, -(e)s, e fjord, keskeny tengeröböl

r/s Flakon, -s, -s flakon, illatszeres üvegcse

r Flamingo, -s, -s flamingó, gázlómadár

flott flott, fesztelen, könnyed

r Fogasch, -es, -e fogas, hal

e Fuchsie, -, -n fukszia, dísznövény

s Furnier, -s, -e furnír, borítólemez

e Galerie, -, …ien galéria, karzat, belső erkély

r Galopp, -s, -s/-e galopp, vágtatás

s Gen, -s, -e gén, öröklődő tulajdonságokat hordozó

kromoszóma részecskék

e Genetik, - genetika, örökléstan

s Getto, -s, -s gettó, elkülönített zsidó/néger negyed

r Gips, -es, -e gipsz, ásvány

e Girlande, -, -n girland, virágfüzér

r Gletscher, -s, - gleccser, jégár

s Graffiti, -(s), -s graffiti, falfirka

e Granate, -, -n gránát, robbanószer

r Grill, -s, -s grill, sütőrostély

r/s Gulasch, -(e)s, -e gulyás, pörkölt

e Harmonie, -, …ien harmónia, összhang

e Harmonika, -, -s/…ken harmónika, hangszer

r/s Hektar, -s, -(e) hektár, területmérték

r Helikopter, -s, - helikopter, forgószárnyas repülőgép

r Herpes, - herpesz, vírus által okozott bőrbetegség

e Hieroglyphe, -, -n hieroglifa, óegyiptomi rejtjel

e Hierarchie, -, -en hierarchia, rangsor

r Horizont, -(e)s, -e horizont, látóhatár

s Hormon, -s, -e hormon, belső elválasztású mirigyek váladéka

s Horoskop, -s, -e horoszkóp, csillagjóslás

r Humor, -s, -e humor, kedély

r Husar, -en, -en huszár, dolmányos lovaskatona

e Hygiene, - higénia, egészségtan

e Hysterie, -, …ien hisztéria, nagymértékű idegesség

 

H

e Identität, -, -en identitás, azonosság

e Ideologie, -, …ien ideológia,

illegal illegális, törvényellenes

e Illusion, -, -en illúzió, érzéki csalódás

impotent impotens, szexuláisan inaktív

r Impuls, -en, -e impulzus, hirtelen rövid hatás

indirekt indirekt, közvetett

infantil infantilis, gyerekes

r Infarkt, -(e)s, -e infarktus, szívelégtelenség

e Injektion, -, -en injekció, oltás

s Inkognito, -s, -s inkognitó, titok

r Inkubator, -s, …oren inkubátor, életbentartó készülék

e Inspiration, -, -en inspiráció, sugallat

instant instant, gyorsan oldódó

s Insulin, -s inzulin,

intelligent intelligens, művelt

e Intelligenz, -, -en intelligencia, műveltség

s Intervall, -s, -e intervallum, szünet

intim intim, bensőséges

e Intrige, -, -n intrika, cselszövés

e Invasion, -, -en invázió, megszállás

irrational irracionális, értelmetlen, oktalan

irreal irreális, képzeletbeli

e Irredenta, -, …ten irredenta, erőszakos terjeszkedés

e Isolation, -, -en izoláció, elkülönülés

s Jam, -s, -s dzsem, lekvár

r Jargon, -s,- s zsargon, beszédmód

r Jasmin, -s, -e jázmin, díszcserje

r Jazz, - jazz, zenei stílus

r/s Joga/Yoga, -(s) jóga, testi gyakorlat és szellemi koncentráció

r/s Joghurt/Jogurt, -(s), -(s) joghurt, tejtermék

e Jury, -, -s zsűri, bíráló csoport

 

K

r Kakadu, -s, -s kakadu, papagájfajta

r Kakao, -s, -s kakaó, csokoládé fő alapanyaga

r Kaktus, -, …teen kaktusz, dísznövény

s Kaliber, -s, - kaliber, űrméret (lőfegyveré)

e Kalorie, -, …ien kalória, a hő mennyiségének egysége

e Kamille, -, -n kamilla, orvosi székfű

e Kampagne, -, -n kampány; rövid ideig tartó, de nagy

erőfeszítéssel végzett tevékenység

s Kanapee,- s, -s kanapé, támlás, karfás ülő-fekvő bútor

r Kanari, -s, - kanári, énekesmadár

s Känguru,-s, -s kenguru, ausztráliai erszényes

r Kannibale, -n, -n kannibál, emberevő

e Kantine, -, -n kantin, üzemi étkezde

r Kantor, -s, …oren kántor, templomi énekes

e Kapitulation, -, -en kapituláció, megadás

r Kaplan, -s, …läne káplán, katolikus segédlelkész

r Karabiner, -s, - karabiner, kampózár

r Karamell, -s karamell, cukor hevítésekor keletkező anyag

e Karawane, -, -n karaván, sivatagi együttutazó csoport

r Kardinal, -s. …näle kardinális, bíboros

r Karfiol, -s karfiol, kelvirág

e Karikatur, -, -en karikatúra, gúnyrajz

r Karneval, -s, -e/-s karnevál, farsang

e Karosserie, -, …ien karosszéria, gépkocsiszekrény

r Karton, -s, -s karton, rétegesen ragasztott kemény papírfajta

e Kartothek, -, -en kartoték, rendezett adattár

r Kaschmir, -s, -e kasmír, finom gyapjúszövet

e Kaserne, -, -n kaszárnya, laktanya

s Kasino, -s, -s kaszinó, szerencsejátékok játszására létesült

szórakozóhely

r Kaskadeur, -s, -e kaszkadőr, veszélyes helyzetekben a

színészt helyettesítő személy

e Kassa, -, …ssen kassza, pénztár

e Katakombe, -, -n katakomba, földalatti

r Katalog, -(e)s, -e katalógus, jegyzék

r Katalysator, -s, …oren katalizátor, vegyi folyamatok sebességét

megváltoztató anyag

r/s Katapult, -(e)s, -e katapult, dobószerkezet

e Katastrophe, -, -n katasztrófa, elemi csapás

e Kategorie, -, -n kategória, fokozat, csoport

e Kavalkade, -, -n kavalkád, összevisszaság

r Kaviar, -s, -e kaviár, halikra

r Kefir, -s kefír, aludttejféleség

r/s Keks, -es, -e keksz, teasütemény

s Kilogramm, -s, -e kilogramm, ezer gramm

r Kilometer, -s, - kilométer, ezer méter

e Klaviatur, -, -en klaviatúra, billentyűzet

s Klima, -s, -ta klíma, éghajlat

e Klimax, -, -e klimax, változás kora

s Klischee, -s, -s klisé, nyomólemez (sokszorosításra)

r Klon, -s, -e klón, ivartalan szaporítással létrehozott

élőlény

r Klub, -s, -s klub, társaskör

koaxial koaxiális, közös tengelyű

r Koala, -s, -s koala, ausztráliai erszényes

e Kobra, -, -s kobra, pápaszemes kígyó

s Koffein, -s koffein, serkentő növényi alkaloid

r Kognak, -s, -s konyak, égetett szesz

e Kohärenz, - koherencia, összetartozás

e Kohäsion, - kohézió, összetartó erő

e Kokarde, -, -n kokárda, szalagrózsa

e Kola, - kóla, koffeintartalmú üdítő

r Kolibri, -s, -s kolibri, díszes tollú igen apró madár

r Kollege, -n, -n kolléga, munkatárs

e Kollektion, -, -en kollekció, gyűjtemény

s Kollektiv, -s, -e kollektíva, közösség

r Kollektor, -s, …oren kollektor, áramátalakító berendezés

e Kolonie, -, …ien kolónia, telep, település

r Kombi, -(s), -s kombi, gépkocsi, melynek csomagtartója

az utastérrel egybe van építve

e Kombine, -, -n kombájn, aratógép

r Komfort, -s konfort, kényelem

s Kommando, -s, -s kommandó, beavatkozó

r Kommentar, -s, -e kommentár, hírmagyarázat

r Kommentator, -s, …oren kommentator, hírmagyarázó

kommunal kommunális, közösségi

r Kommunismus, - kommunizmus, osztálynélküli társadalom és

az ennek megvalósítását célzó politikai

ideológia

kombatibel kompatibilis, összeférhető

kompakt kompakt, tömör, sűrű

kompetent kompetens, illetékes, jogosult

komplett komplett, hiánytalan, teljes

komplex komplex, bonyolultan összetett

e Kondition, -, -en kondició, állapot

e Konferenz, -, -en konferencia, megbeszélés

s Konfetti, -(s) konfetti, színes papírdarabkák

e Konfiguration, -, -en konfiguráció, térszerkezet

e Konfrontation, -, -en konfrontáció, szembesítés

r Kongress, -es, -e kongresszus, tanácskozás

konkret konkrét, tényleges

e Konkurrenz, -, -en konkurencia, ellenfél

r Konservatismus, - konzervatizmus, haladás ellenes

e Konstruktion, -, -en konstrukció, szerkesztés

der Konsul, -s, -en konzul, külképviseleti tisztviselő

r Konsum, -s konzum, fogyasztás

r Kontakt, -(e)s, -e kontaktus, kapcsolat

s Kontingent, -(e)s, -e kontingens, megszabott rész

r Kontrast, -(e)s, -e kontraszt, éles ellentét

e Kontur, -, -en kontur, körvonal

e Konvergenz, -, -en konvergencia, összetartás

e Konversion, -, -en konverzió, átalakítás

s Konzentrat, -(e)s, -e koncentrátum, sűritmény

e Konzentration, -, …ien koncentráció, összpontosítás

r Konzern, -(e)s, -e konszern, monopóliumok egy fajtája

s Konzert, -(e)s, -e koncert, hangverseny

e Kooperation, -, -en kooperáció, együttmüködés

e Koralle, -, -n korall, tengeri virágállat

r Kordon, -s, -s/-e kordon, akadály

e Korona, -, …nen korona, uralkodói jelkép

korrekt korrekt, helyes, pontos

e Kosmetik, - kozmetika, szépségápolás

r Kosmos, - kozmosz, világűr

s Kostüm, -s, -e kosztüm, női ruházat, viselet

r Krampus, -(ses), -se krampusz, ördög formájú figura

r Krater, -s, - kráter, tűzhányó tölcsér alakú torka

e Kreation, -, -en kreáció, alkotás

e Kredenz, -, -en kredenc, konyhaszekrény

r Krimi, -s, -s krimi, bűnügyi regény/film

e Krise, -, …sen krizis, válság,

r Kristall, -s, -e kristály, térrácsos szerkezetű anyag

e Kritik, -,- en kritika, bírálat

s Krokodil, -s, -e krokodil, ragadozó hüllő

r Krösus, -/-ses, -se krözus, nagyon gazdag ember

e Krypta, -, …ten kripta, sírbolt

e Kulisse, -, -n kulissza, színfal, festett díszlet

e Kultur, -, -en kultúra, műveltség

r Kupon, -s, -s kupon, szelvényjegy leszakítható része

e Kur, -, -en kúra, gyógymód

r Kurtisan, -s, -e kurtizán, félvilági hölgy

 

L

s Labor, -s, -s

s Laboratorium, -s, Laboratorien labor / laboratórium, vizsgálatok, mérések

végzésének helye

s Labyrinth, -(e)s, -e labirintus, útvesztő

r Lack, -(e)s, -e lakk, fénymáz

s Lager, -s, - láger, (katonai) tábor

r Lama, -(s), -s láma, buddhista szerzetes

s Lama, -s, -s láma, állat

e Lambada, -, -s lambada, brazil tánc

landen, h. landolni, leszállni, földet érni

r/s Lángos, -, - lángos, lepény alakú tészta

s Lanolin, - lanolin, tiszta gyapjúzsír

e Lasagne, -, -n lasagne, olasz étel

r Laser, -s, - lézer, intenzív fénysugár

e Lava, -, Laven láva, izzó megolvadt kőzet

legal legális, törvényes

legitim legitim, törvényes

r/s Letscho, -s lecsó, magyar ételkülönlegesség

s Lexikon, -s, …ka/…ken lexikon, egyetemes ismerettár

liberal liberális, szabadelvű

e Liga, -, …gen liga, szövetség

r Likör, -s, -e likőr, édes szeszesital

e Limousine, -, -n limuzin, hosszú luxuskocsi

s Linoleum, -s linóleum, műanyagpadló

r/s Liter, -s, - liter, űrmérték

e Lobby, -, -s lobbi, parlamenti befolyás

e Logik, - logika, ésszerű gondolkodás

r Lohndiener, -s, - londíner, szállodaszolga

s Lotto, -s, -s lottó, számsorsjáték

r Luftballon, -s, -s luftballon, léggömb

 

M

e Maffia, -, -s maffia, bűnszövetkezet

r/e Magyar/in magyar ffi/nő

s Mahagoni, -s mahagóni, igen értékes fa

r Majoran, -s, -e majoranna, fűszer

e Majorette, -, -s/-n mazsorett, egyenruhás fiatal lány

e Makkaroni (Pl.) makaróni, csőtészta

s Makramee, -s, -s makramé, csomózott csipke

e Malaria, - malária, váltóláz

s Mamut, -s, -e/-s mamut, őselefánt

s Mandala, -s, -s mandala, mágikus kör

e Mandarine, -, -n mandarin, déligyümölcs

e Mango, -, …onen/-s mangó, déligyümölcs

e Manie, -, …ien mánia, rögeszme, hóbort

e Maniküre, -, -n manikür, kézápolás

r Manipulator, -s, …oren manipulátor, befolyásoló

s Manöver, -s, - manőver, kitervelt megtévesztés

e Manufaktur, -, -en manufaktúra, kézműves műhely

e Margarine, - margarin, növényi zsiradék

s Marketing, -(s) marketing, piacszervezés

r Marschall, -es, Marschälle marsall, (kat.) tábornagy

r Marxismus, -, …men marxizmus, társadalomtudomány

e Matinee, -, …een matiné, korai előadás

s Matrose, -n, -n matróz, tengerész

s Mausoleum, -s, …een mauzóleum, síremlék

e Medaille, -, -n medál, érdemérem, kitüntetés

e Media, -, …diä/…dien media, híközlés

e Meditation, -, -en meditáció, elmélkedés

mediterran mediterrán, földközi-tengeri

mega mega, nagy, óriási

e Melodie, -, …ien melódia, dallam

e Mensa, -, -s/…sen menza, diákétkezde

mental mentalis, értelmi, észbeli

e Mentalität, -, -en mentalitás, lelkialkat, észjárás

r Mentor, -s, …oren mentor, idősebb pártfogó

s Menü, -s, -s menü, ételsor, étlap

r Meteor, -s, …ore meteorit, hullócsillag

e Mimose, -, -n mimóza, érzékeny növény

e Miniatur, -, -en miniatura, kisméretű festett kép

r Minister, -s, - miniszter, a kormány tagja

s Modell, -s, -e modell, mintadarab

r/s Modem, -s, -s modem, híradástechnikai berendezés

modern modern, korszerű

r Modul, -s, -n modul, híradástechnikai berendezés

e Monarchie, -, …ien monarchia, egyeduralom

e Monografie, -, …ien monográfia, szűk tárgyra vonatkozó

tudományos mű

s Monopol, -s, -e monopol, kiváltság, kivételes jog

r Monsun, -s, -e monszun, páradús légáramlat

e Moral, -, -en moral, erkölcs, erkölcsi szabály

morbid morbid, beteges hajlamú

s Mosaik, -s, -en mozaik, apró darabokból összeállított

díszítmény

s Multimedia, -(s) multimedia, számítógépes média

naiv naiv, gyedrmeteg, hiszékeny

 

N

r Narzissmus, - nárcizmus, túlzott önszeretet

r Nationalist, -en, -en nacionalista, nemzeti

e Nation, -, -en náció, nemzet

r Nazi, -s, -s náci, hitlerista, fasizmus híve

e Nektarine, -, -n nektarin, kopaszbarack

nett nett, csinos, takaros

s Nikotin, -s nikotin, a dohány hatóanyaga

e Nostalgie, -, …ien nosztalgia, sóvárgás, vágyakozás

e Novelle, -, -n novella, kisebb elbeszélés

e Nudel, -, -n nudli, burgonyás hengerke

s Nugat / Nougat, -s nugát, csokoládészerű édesség

null nulla, semmi

r Nudismus, - nudizmus, mesztelen strandolás

 

O

e Oase, -, -n oázis, hely a sivatagban, ahol víz és növényzet

található

s Objektiv, -s, -e objektív, tárgyszerű

e Olive, -, -n olíva, olajbogyó

s Olympia, -(s) olimpia, a görög istenek lakóhelye

e Oper, -, -n opera, zenedráma

r Operateur, -s, -e operatőr, filmet felvevő szakember

e Operette, -, -n operett, énekes, táncos vígjáték

e Orchidee, -, -n orchidea, forró égövi növény

s Origami, -(s) origami, a papírhajtogatás művészete

r Orkan, -(e)s, -e orkán, pusztító erejű viharos szél

s Oxygen, -s oxigén, a levegő és a víz fő alkotórésze

r Ozean, -s, -e óceán, világtenger

r Ozon, -s ózon, oxigén módosulat

 

P

pädohpil pedofil, beteges szexuális hajlamú

e Palette, -, -n paletta, festékkeverő lap

e Palme, -, -n pálma, fafajta

r Pandur, -en, -en pandúr, rendfenntartó fegyveres alakulat tagja

e Panier, - panír, bebundáz (ételt)

panieren, -te, h.-t paníroz, (ételt) bundáz, megforgat

e Panik, -, -en pánik, fejvesztett riadalom

s Panorama, -s, …men panorama, festői kilátás

e Pantomime, -, -n pantomim, némajáték

r Papagei, -s/-en, -e(n) papagáj, trópusi madár

s Papier,-s, -e papír, növényi rostokból készült lap

r Papyrus, -, -ri papirusz, a papír őse

r Paprika, -s, -(s) paprika, fűszernövény

e Parabolaantenne, -, -n parabolaantenna, műholdvételhez

illetve mikrohullámhoz használt antenna

paradox paradox, különös, szokatlan

s Paraffin, -s, -e paraffin; fehér olvadékony

zsíros tapintású termék

r Paragraf, -en, -en paragrafus; szakasz, cikkely

r Parameter, -s, - parameter; mutató, jellemző érték

e Paranoia, - paranoia; üldözésí téboly

s Parfait, -s, -s parfé, hús- vagy halpástétom

s Parfüm, -s, -e/-s parfüm, tömény illatszer

s Parkett, -(e)s, -e/-s parkett, rakott padló

s Parlament, -(e)s, -e parlament, országház

e Parodie,- , …ien paródia, gúny, torzkép

e Party, -, -s/-ties parti, vendégség, fogadás

r Partner, -s, - partner, társ

e Parzelle, -, -n parcella, telekrész

passen, h. passzol, továbbad, átad

passiv passzív; nem tevékeny, tétlen

patent patent, hasznos, alkalmas

r Patient, -en, -en páciens, beteg

r Pavillon, -s, -s pavilon, kisebb kerti épület

r Pazifismus,- pacifizmus, háborúellenesség

r Pedal, -s, -e pedál, lábbal végzett munka átvitelére szolgáló szerkezet

pedant pedáns, kinosan rendes

r/s Pepita, -s, -s pepita, apró kockás szín

perfekt perfekt, tökéletes, kitűnő

e Periode, -, -n periódus, szakasz

r Perron, -s, -s peron, vasúti vágányok mellett kitelepített út

pervers perverz, elvetemült, romlott

e Petarde, -, -n patárda, jelzőrakéta

s Petroleum, -s petróleum, világítóolaj

s Phantom, -s, -e fantom, agyrém, kisértet

r Pharao, -(s), …oren fáraó, egyiptomi uralkodó

e Philharmonie, -, …ien filharmónia, zenészek társasága

s Phlegma, -s flegmaság, közönyösség, egykedvűség

e Phobie, -, …ien fóbia, beteges félelem

e Physik, - fizika, természettudomány ága

pikant pikáns, sikamlós, csípős

r Pilot, -en, -en pilóta, repülőgép vezetője

r Pinguin, -s, -e pingvin, úszómadár

e Pizza, -, -s/…zzen pizza, olasz lángosféle étel

e Pizzeria, -, -s/…rien pizzéria, olasz étterem

s Plakat, -(e)s, -e plakát, falragasz

e Plombe, -, -n plomba, ólomzár

plus plusz, többlet, előny

e Pogatsche, -, -n pogácsa, kerek sós sütemény

e Poliklinik, -, -en poliklinika, nyilvános rendelőintézet

e Politik, -,- en politika, államtudomány

e Politur, -, -en politúr, polírozás, fényesítés

r Pollen, -s, - pollen, hímpor, virágpor

s Polo, -s poló, lovas gyeplabdajáték, vizilabda

r Polyp, -en, -en polip, nyolckarú tengeri állat

s Pony, -s, -s póni, kisnövésű lófajta

s Pop-corn, -s pattogatott kukorica

r Porno, -s, -s pornó, parázna, szeméremsértő

s Porto, -s, -s/…ti portó, nem bérmentesitett küldemény

s Porträt, -s, -s portré, képmás

s Porzellan, -s, -e porcelán, kemény finom kémiai anyag

e Position, -, -en pozíció, hely, helyzet

positiv pozitiv, valóságos, tényleges

r/s Poster, -s, - poszter, plakát

präzis precíz, pontos, szabatos

r Premier, -s, -s premier, ősbemutató, első előadás

prima príma, kitűnő, kiváló

primitiv primitív, ősi, eredeti, ostoba

s Prisma, -s, …men prizma, hasáb, macskaszem

privat privát, külön, saját

r Profit, -(e)s, -e profit, haszon, nyereség

e Prognose, -, -n prognózis, előzestes számítás,

időjárás előrejelzés

s Programm, -s, -e program, terv, tervezet, szándék

r Projektor, -s, …oren projektor, kivetítő

e Propaganda, - propaganda, hírverés, népszerűsítés

r Propeller, -s, - propeller, légcsavar, hajócsavar

r Prophet, -en, -en próféta, Isten kiválasztott embere

e Prosa, - próza, kötetlen előadás, nem vers

r/s Prospekt, -(e)s, -e prospektus, reklámszerű ismertető

r Prototyp, -s, -en prototipus, mintagép, ősalak

prüde prüd, álszemérmes, erkölcs-csősz

r Psychiater, -s, - pszichiáter, elmegyógyász

s Publikum, -s, …ka publikum, közönség

r Pullover, -s, - pulóver, kötött kabát

e Pumpe, -, -n pumpa, szivattyú

e Putzerei, -, -en puceráj, mosoda, (vegy)tisztító

e Pyramide, -, -n piramis, fáraók síremléke Egyiptomban

 

Q

s Quad, -s, -s quad, négykerekű motor

 

R

r Rabbi, -s, …inen rabbi, zsidó vallás papja

r/s Radar, -s, -e radar, rádiós kutatás, mérése

r Radiator, -s, …oren radiátor, fűtőtest

r Radiergummi, -s, -s radír, törlőgumi

radikal radikalis, erőszakos, szélsőséges

e Rakete, -, -n rakéta, jelzőlövedék

r Rang, -(e)s, Ränge rang, fokozat

r Rapport, -(e)s, -e rapport, kihallgatás, beszámoló

e Rapsodie, - rapszódia, lírai költemény vagy zenei mű

e Ratifikation, -, -en ratifikáció, államközi szerződést jóváhagyó

e Ration, -, -en ráció, ész, értelem, józan ész

e Razzia, -, …ien razzia, rajtaütésszerű rendőri ellenőrzés

s Referat, -(e)s, -e referátum, jelentéstétel, beszámoló

r Reflektor, -s, …oren reflektor, fényszóró

r Refrain, -s, -s refrén, váltzatlanul ismétlödő sor vagy

dallamrész

s Regiment, -(e)s, -e/-er regiment, hadsereg

s Register, -s, - regiszter, lajstromjegyzék

e Registration, -, -en regisztráció, nyilvántartásba vétel

e Rehabilitation, -, -en rehabilitáció, utókezelés

e Reklamation, -, -en reklamáció, panasz

e Reklame, -, -n reklám, hirdetés

r Rekord, -(e)s, -e rekord, csúcs, csúcseredmény

r Rektor, -s, -en rektor, egyetem ill. főiskola vezetője

e Relation, -, -en reláció, kapcsolat

e Reliquie, -, -n relikvia, emlék

r Reporter, -s, - riporter, kérdező

s Requiem, -s, -s/-quien rekviem, gyászmise

e Resonanz, -, -en rezonancia, együttrezgés

retro retro, ellentétes irányba való mozgást jelöl

e Retoure, -, -n retúr, visszatérítés

r Revolver, -s, - revolver, pisztoly

s Rezept, -(e)s, -e recept, orvosi utasítás

e Rezeption, -, -en recepció, fogadó (hely)

reziprok reciprok, fordított

s Rheuma, -s reuma, izületi betegség

e Ribisel, -, -n ribizli, bogyós cserje

s Risiko, -s, -s/…ken rizikó, kockázat

ritual rituális, szertartásos

r Rock, -s, -s rock, zenei műfaj

r/s Rodeo, -s, -s rodeó, bika-lovaglás

e Romantik, - romantika, álmodozás, rajongás

s Rouge, -s, -s rúzs, arcfesték, festékrudacska

s Roulett, -(e)s, -e/-s rulett, szerencsejáték

e Routine, - rutin, gyakorlat, ügyesség

r Rubikon, -s rubikon, többé már vissza nem vonható

r Rubin, -s, -e rubin, drágakő

r Rum, -s, -s rum, szeszesital

e Rumba, -, -s rumba, társasági tánc

 

S

r Sadismus, - szadizmus, nemi ösztön kóros megnyilvánulása

e Safari, -, -s szafari, afrikai vadászat

e Salami, -, -/-s szalámi, füstölt kolbászféle

r Salat, -(e)s, -e saláta, levélzöldség

e Schablone, -, -n sablon, minta

r Schal, -s, -s/-e sál, nyakbavaló

schatzen, -te, h. ge-t saccol, felbecsül, felmér

s Schema, -s, -s/…mata séma, minta

r Schlag, -(e)s, Schläge slag, gumicső

r Schleim, -(e)s, -e slejm, köpet

r Schlitz, -es, -e slicc, (nadrág)hasíték

r Schluck, -(e)s, -e/Schlücke slukk, korty

Schluss! slussz, vége! Kész! Végeztem!

r Schnaps, -es, Schnäpse snapsz, pálinka

r Schnitt, -(e)s, -e snitt, szabás, szabásminta

e Schokolade, -, -n csokoládé, kakaóból készült édesség

schräg srég, ferde

r Schuster, -s, - suszter, cipész

e Sektion, -, -en szekció, tagozat

s Seminar, -s, -e/…rien szeminárium, gyakorlat (egyetemen)

e Semmel, -, -n zsemle, péksütemény

e Sensation, -, -en szenzáció, feltűnést keltő esemény

s Serum, -s, Seren/Sera szérum, oltóanyag

r Simulant, -en, -en szimuláns, tettető

simultan szimultán, egyidejű, egyszerre történő

r Siphon, -s, -e szifon, szódavíz előállítására való készülék

e Situation, -, -en szituáció, helyzet

e Skala, -, -en skála, hangsor

e Skizze, -, -n skicc, vázlat

e Soja, -, Sojen szója, hüvelyes növény

e Solidarität, - szolidaritás, összetartozás

solo szóló, egyes, egyedüli

e Sozialdemokratie, - szociáldemokrácia, a munkásmozgalom

reformista irányzata

r Sozialismus, - szocializmus, forradalmi munkásmozgalom

sparen, -te, h. ge-t spórol, megtakarít

e Speis, -, -en spejz, kamra, éléskamra

e Spekulation, -, -en spekuláció, nyerészkedés

r Spitzel, -s,- spicli, spion, besúgó

stabil stabil, szilárd, erős

r Stand, -(e)s, Stände stand, elárusítóhely

r Statist, -en, -en statiszta, mellékszereplő

e Statistik, -, -en statisztika, adatok elemzésének tudománya

stimmen, -te, h. ge-t stimmel, egyezik

stramm stramm, erős, izmos

e Stuktur, -, -en stuktura, szerkezet

e Subkultur, -, -en szubkultúra, jellegzetes társadalmi csoportot

jellemző életmód

e Subvention, -, -en szubvenció, támogatás

s Symbol, -s, -e szimbólum, jelkép

sympatisch szimpatikus, rokonszenves

tabu tabu, érinthetetlen

 

T

e Taktik, -, -en taktika, mesterkedés, fortély

r Tarif, -(e)s, -e tarifa, díj

s Telefon, -s, -e telefon, távbeszélő

e Telepathie, - telepátia, távolbalátás

s Teleskop, -s, -e teleszkóp, csillagászati távcső

e Tendenz, -, -en tendencia, irány, irányzat

s Thema, -s, Themen téma, a beszéd tárgya

e Theoligie, - teológia, hittudomány

e Toleranz, - tolerancia, elfogadás

e Tombola, -, -s/Tombolen tombola, tárgysorsjáték

e Tortur, -, -en tortúra, kínzás

e Tournee, -s, -s turné, utazás

r Trabant, -en, -en trabant, darabont, fegyveres szolga

e Trafik, -, -en trafik, dohánybolt

r Trampel, -s, - trampli, nagydarab, tenyeres-talpas

r Transit, -s, -e tranzit, átmenő

r Tratsch, -(e)s traccs, beszélgetés

s Trauma, -s, Traumen/Traumata trauma, súlyos testi-lelki sérülés

e Trilogie, -, -n trílógia, három összefüggő irodalmi vagy

zenei mű

r Trend, -s, -s trend, irányadó

s Trio, -s, -s trió, háromtagú csoport

r Tribun, -s/-en, oder -e/-en tribun, szónok

trivial triviális, közönséges

r/s Trikot, -s, -s trikó, mez

r Tropus, -, Tropen trópus, forró égövi vidék

r Trottel, -s, - trotli, bárgyú, gügye

r Tschikosch, -(e)s, -e csikós

r Tumor, -s, Tumoren tumor, daganat

e Tunika, -, -niken tunika, rómaiak ingszerű ruhája

tunken, -te, h. ge-t tunkol, mártogat

r Turban, -(e)s, -e turban, kendőből csavart föveg

e Turbine, -, -n turbina, átalakítógép

r Turnus, -, -nusse turnus, egymást váltó csoport

e Tusche, -, -n tus, író- és festékanyag

tüchtig tüchtig, alapos, rendes

türkis türkisz, zöldeskék

Typografie, - tipográfia, nyomdászat

 

U

ultra- ultra-, szélső-, túl-

ultrakonservativ ultrakonzervatív, szélsőségesen konzervatív

universal univerzális, többféle használatra

s Universum, -s univerzum, világmindenség

unsympatisch unszimpatikus, nem szimpatikus

e Urbanisation, -, -en urbanizáció, városiasodás

s Utopia, -/-s utópia, megvalósítatlan

 

s Vakzin, -s, -e vakcina, oltóanyag

e Vanille, - vanilla, fűszernövény

r Vasall, -en, -en vazallus, hűbéres

vegetativ vegetativ, akarattól független

r Vektor, -s, -toren vektor, irányított egyenes szakasz

e Veranda, -, Veranden veranda, házhoz épített fedett helyiség

r Vers, -es, -e vers, rímbe szedett irodalmi mű

e Villa, -, Villen villa, nagy ház

e Viola, -, Violen viola, ibolya

virtous virtóz, mesteri, utolérhetetlen

r Virus, -, Viren vírus, kórokozó

e Vision, -, -en vizió, látomás

s Vitamin, -s, -e vitamin, a szervezet működéséhez

nélkülözhetetlen anyag

e Vitrine, -, -n vitrin, üvegfalú szekrény

r Vokal, -s, -e vokál, magánhangzó

s Volt, -/-(e)s, - volt, a feszültség mértékegysége

r Vulkan, -s, -e vulkán, tűzhányó

 

W

e Wade, -, -n vádli, alsó lábszár izmos része

r Wagon, -s, -s vagon, kocsi

r Walzer, -s, - valcer, keringő

e Wirtschaft, -, -en vircsaft, rossz gazdálkodás,

zűrzavar, rendetlenség

 

Z

r Zar, -en, -en cár, orosz uralkodó

s Zebra, -s, -s zebra, fekete-fehér csíkos vadló

e Zeremonie, -, -n ceremónia, szertartás

e Zero, -, -s zéró, nulla

r Zettel, -s, - cetli, cédula

s Ziel,- (e)s, -e cél, végpont

r Zollstock, -(e)s, Zollstöcke colstok, összehajtható, rendszerint fából készült

mérőeszköz

r Zug, -(e)s, Züge cúg, (lég) huzat

zurück curikk! (népies) hátra, Vissza!

e Zuspeise, -, -n Csuszpájz, körítés