Beszélgetések Munkáról

-Was bist du / sind Sie von Beruf?  Mi a foglalkozásod / foglakozása?

 • Ich bin Schüler/Schülerin. Iskolás(fiú/lány) vagyok.
 • Ich bin Student / Studentin. Egyetemista (fiú/lány) vagyok.
 • Ich bin Informatiker / Ärztin von Beruf. Informatikus / orvos(nő) a foglalkozásom.

-Wo lernst du? / Welche Schule besuchst du?  Hol tanulsz? / Melyik iskolába jársz? 

 • Ich besuche die .... Grundschule / das ...... Gymnasium.  A(z) .... általános iskolába/ .......gimnáziumba járok.

-Die wievielte Klasse besuchst du?   Hányadik osztályba jársz?

 • Ich besuche die fünfte/ achte Klasse. Az ötödik/nyolcadik osztályba járok.

-Was möchtest du nach der Schule/ nach dem Abitur machen? Mit szeretnél csinálni az iskola befejezése/ érettségi után? 

 • Ich möchte bei einer großen Firma arbeiten. Egy nagy vállalatnál szeretnék dolgozni.
 • Ich möchte eine Lehre machen. Szakmát szeretnék tanulni.
 • Ich würde gern an einer Universität studieren. Szeretnék egyetemen továbbtanulni.

-Wo studierst du / studieren Sie?  Hol folytatsz/folytat egyetemi tanulányokat?

 • Ich studiere an der ... Universität.  A(z) .... Egyetemen tanulok.


-Was machen Sie beruflich und wo arbeiten Sie? Mivel foglalkozik és hol dolgozik? 

 • Ich arbeite als ... bei der Firma ....     ....-ként dolgozom a ...... cégnél.
 • Ich bin selbständiger Unternehmer und arbeite in meinem Büro. - Egyéni vállalkozó vagyok és a saját irodámban dolgozom.
 • Ich bin Frisörin von Beruf aber jetzt arbeite ich nicht. Ich bin arbeitslos. Ich suche eine Arbeit.  Fodrász a foglalkozásom, de most nem dolgozom. Munkanélküli vagyok. Keresek állást.

-Haben Sie eine Vollzeitstelle oder einen Teilzeitjob? Teljes vagy részmunkaidőben dolgozik? 

 • Ich habe eine Vollzeitstelle/ einen Teilzeitjob. Teljes munkaidőben/ Részmunkaidőben dolgozom.

-Wie lange ist die Arbeitszeit? Mennyi ideig tart a munkaidő?

 • Die Arbeitszeit ist normalerweise 8 Studen pro Tag. Ich habe keine geregelte, sondern eine flexible Arbeitszeit. Ich arbeite 6 bis 10 Stunden pro Tag.  A munkaidő normális esetben 8 óra naponta. Nem kötött, hanem rugalmas munkaidőben dolgozom. 6-10 órát dolgozom naponta.
 • Ich arbeite nur Dienstag und Donnerstag 8 Stunden pro Tag. Csak kedden és csütörtökön dolgozom 8 órát egy nap.
 • Ich arbeite als Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft, deshalb arbeite ich manchmal vormittags 6 Stunden, manchmal 8 Stunden nachmittags oder abends. Eladónőként dolgozom egy élelmiszerboltban, ezért néha délelőttönként 6 órát dolgozom,  néha 8 órát délutánonként vagy esténként.

-Müssen Sie Überstunden machen? - Kell önnek túlóráznia?

 • Im Allgemeinen nicht, aber ich mache ein- oder zweimal pro Monat Überstunden. Általában nem, de havonta egyszer-kétszer túlórázom.

-Wie gefällt Ihnen Ihr Arbeitsplatz? Hogy tetszik önnek a munkahelye?

 • Ich fühle mich wohl an meinem Arbeitsplatz. Meine Arbeit ist interessant, die Kollegen sind gut ausgebildet und freundlich. Jól érzem magam a munkahelyemen. A munkám érdekes, a kollégák jólképzettek és barátságosak. 
 • Ich arbeite dort nicht so gern. Oft muss ich Überstunden machen, ich komme mit meinen Kollegen nicht gut aus und meine Arbeit ist sehr monoton. Nem túl szívesen dolgozom ott. Sokat kell túlóráznom, a kollégáimmal nem jövök ki jól és a munkám egyhangú. 

-Wie kann man eine (andere) Arbeit finden? Hogyan lehet (másik) munkát találni?

 • Man kann im Internet surfen, kann in Kontakt mit der Stellenvermittlung treten, Freunde fragen, nach Stellenangeboten der Firmen suchen.   Kereshetünk az interneten, kapcsolatba léphetünk állásközvetítővel, megkérhetünk barátokat, megkereshetjük cégek állásajánlatait. 

-Was ist nötig für eine gute Bewerbung? Mi szükséges egy jó pályázathoz.

 • Man muss einen guten Lebenslauf schreiben und sich auf das richtige Stellenangebot bewerben . Egy jó önéletrajzot kell írni és a megfelelő állásajánlatot megpályázni.