Igekötők

Igekötők jelentése

 

Ebben a fejezetben az igekötők használatának rutinosabbá tételét kívánjuk elősegíteni.

Egy-egy kivétellel az igekötők jelentése egységesnek mondható a német nyelvben, melyre a következő pár oldalon szeretnénk rávilágítani.

 

1. Soha el nem váló igekötők:

    be, ge, er, ent, emp, ver, zer, +miss (ragozott alakban sosem válik el)

 

2. Elváló és (bizonyos esetekben) nem elváló igekötők:

    wieder, vider, voll, um, durch, hinter, über, unter

 

3. Elváló igekötők:

    ab, an, auf, aus, bei, dar, ein, fort, heim, her, hin, mit, nach, nieder,

    vor, weg, zu, zurück, zusammen stb.

 

       wieder: csak a wiederholen (ismétel) igében nem válik el,  minden más

                     esetben elválik

 

ad geben, gab, h. gegeben átad übergeben, übergab, h. übergeben át-ÜBER bead hinein/geben, gab hinein, h. hineingegeben be- HINEIN kiad heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben ki- HERAUS hinaus/geben, gab hinaus, h. hinausgegeben megad (zu)/geben, gab (zu), h. (zu)gegeben meg (hozzá-) ZU visszaad zurück/geben, gab zurück, h. zurückgegeben vissza- ZURÜCK

Forrás: http://nemetnyelvtanito.ewk.hu/nemet-igekotok-hasznalata/

      

 

ad geben, gab, h. gegeben

 

átad übergeben, übergab, h. übergeben     át-ÜBER

 

bead hinein/geben, gab hinein, h. hineingegeben   be- HINEIN

 

kiad heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben  ki- HERAUS

 

hinaus/geben, gab hinaus, h. hinausgegeben ki-HINAUS

 

megad (zu)/geben, gab (zu), h. (zu)gegeben  meg (hozzá-) ZU

 

visszaad zurück/geben, gab zurück, h. zurückgegeben  vissza- ZURÜCK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áll                                                          stehen, stand, i. gestanden

 

átáll                                                       herüber/stehen, stand herüber, i. herübergestanden

 

                                                              hinüber/stehen, stand hinüber, i. hinübergestanden

 

feláll                                                      auf/stehen, stand auf, i. aufgestanden

 

kiáll (kibír)                                             aus/stehen, stand aus, i. ausgestanden

 

visszaáll                                                 zurück/stehen, stand zurück, i. zurückgestanden

 

 

 

 

 

állít                                                       stellen, stellte, h. gestellt

 

átállít (szerkezetet)                                 um/stellen, stellte um, h. umgestellt

 

beállít (beigazít)                                      ein/stellen, stellte ein, h. eingestellt

 

felállít                                                    auf/stellen, stellte auf, h. aufgestellt

 

kiállít (közszemlére; iratot)                       aus/stellen, stellte aus, h. ausgestellt

 

visszaállít (visszatesz)                              zurück/stellen, stellte zurück, h. zurückgestellt

 

odaállít                                                  hin/stellen, stellte hin, h. hingestellt

 

 

 

 

 

alszik                                                    schlafen, schlief, i. geschlafen

 

elalszik                                                  ein/schlafen, schlief ein, i. eingeschlafen

 

kialszik                                                  aus/schlafen, schlief aus, i. ausgeschlafen

 

elalszik (későn ébred)                             verschlafen, verschlief, i. verschliefen

 

 

 

 

 

belép                                                     treten, trat, i. getreten

 

kilép                                                      heraus/treten, trat heraus, i. herausgetreten

 

                                                              hinaus/treten, trat hinaus, i. hinausgetreten

 

átlép                                                      übertreten, übertrat, i. übertreten

 

fellép                                                     herauf/treten, trat herauf, i. heraufgetreten

 

                                                              hinauf/treten, trat hinauf, i. hinaufgetreten

 

fellép (vki/vmi ellen)                               auf/treten, trat auf, i. aufgetreten

 

lelép                                                      hinab/treten, trat hinab, i. hinabgetreten

 

                                                              herab/treten, trat herab, i. herabgetreten

 

 

 

 

 

cserél                                                    tauschen, tauschte, h. getauscht

 

becserél                                                 ein/tauschen, tauschte ein, h. eingetauscht

 

                                                              um/tauschen, tauschte um, h. umgetauscht

 

kicserél                                                  aus/tauschen, tauschte aus, h. ausgetauscht

 

 

 

 

 

dob                                                       werfen, warf, h. geworfen

 

bedob                                                    herein/werfen, warf herein, h. hereingeworfen

 

                                                              hinein/werfen, warf hinein, h. hineingeworfen

 

kidob                                                    heraus/werfen, warf heraus, h. herausgeworfen

 

                                                              hinaus/werfen, warf hinaus, h. hinausgeworfen

 

ledob                                                     herunter/werfen, warf herunter, h. heruntergeworfen

 

                                                              hinunter/werfen, warf hinunter, h. hinuntergeworfen

 

átdob                                                    herüber/werfen, warf herüber, h. herübergeworfen

 

                                                              hinüber/werfen, warf hinüber, h. hinübergeworfen

 

eldob                                                     weg/werfen, warf weg, h. weggeworfen

 

 

 

 

 

dolgozik                                                arbeiten, arbeitete, h. gearbeitet

 

átdolgoz                                                 um/arbeiten, arbeitete um, h. umgearbeitet

 

                                                              überarbeiten, überarbeitete, h. überarbeitet

 

bedolgoz                                                ein/arbeiten, arbeitete ein,  h. eingearbeitet

 

                                                              hin/arbeiten, arbeitete hin, h. hingearbeitet

 

feldolgoz                                               bearbeiten, bearbeitete, h. bearbeitet

 

                                                              verarbeiten, verarbeitete, h. verarbeitet

 

kidolgoz                                                aus/arbeiten, arbeitete aus, h. ausgearbeitet

 

összedolgozik                                         zusammen/arbeiten, arbeitete zusammen, h. zusammenge-

 

                                                              arbeitet

 

 

 

 

 

elvesz                                                    nehmen, nahm, h. genommen

 

elvesz vmit/vkit vmitől/vkitől                   weg/nehmen, nahm weg, h. weggenommen

 

átvesz                                                    ab/nehmen, nahm ab, h. abgenommen

 

levesz                                                    herunter/nehmen, nahm herunter, h. heruntergenommen

 

kivesz                                                    heraus/nehmen, nahm heraus, h. herausgenommen

 

felvesz                                                   auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen

 

bevesz                                                   ein/nehmen, nahm ein, h. eingenommen

 

 

 

 

 

emel                                                      heben, hob, h. gehoben

 

beemel                                                  herein/heben, hob herein, h. hereingehoben

 

                                                              hinein/heben, hob hinein, h. hineingehoben

 

leemel (leszed)                                      herunter/heben, hob herunter, h. heruntergehoben

 

kiemel                                                   heraus/heben, hob heraus, h. herausgehoben

 

felemel                                                  auf/heben, hob auf, h. aufgehoben

 

átemel                                                   herüber/heben, hob herüber, h. herübergehoben

 

                                                              hinüber/heben, hob hinüber, h. hinübergehoben

 

 

 

enged                                                    lassen, ließ, h. gelassen

 

elenged vkit/vmit                                    los/lassen, ließ los, h. losgelassen

 

elenged vkit (menni enged)                     fort/lassen, ließ fort, h. fortgelassen

 

                                                              weg/lassen, ließ weg, h. weggelassen

 

elenged vkit (szabadon enged)                frei/lassen, ließ frei, h. freigelassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

épít                                                       bauen, baute, h. gebaut

 

átépít                                                     um/bauen, baute um, h. umgebaut

 

beépít                                                    ein/bauen, baute ein, h. eingebaut

 

                                                              hinein/bauen, baute hinein, h. hineingebaut

 

felépít                                                    auf/bauen, baute auf, h. aufgebaut

 

kiépít                                                     aus/bauen, baute aus, h. ausgebaut

 

leépít                                                     ab/bauen, baute ab, h. abgebaut

 

 

 

 

 

esik                                                       fallen, fiel, i. gefallen

 

átesik                                                    über/fallen, fiel über, i. übergefallen

 

                                                              herüber/fallen, fiel herüber, i. herübergefallen

 

                                                              hinüber/fallen, fiel hinüber, i. hinübergefallen

 

beesik                                                    ein/fallen,fiel ein, i. eingefallen

 

kiesik                                                    heraus/fallen, fiel heraus, i. herausgefallen

 

                                                              hinaus/fallen, fiel hinaus, i. hinausgefallen

 

leesik                                                     herunter/fallen, fiel herunter, i. heruntergefallen

 

                                                              hinunterfallen, fiel hinunter, i. hinuntergefallen

 

szétesik                                                  zerfallen, zerfiel, i. zerfallen

 

                                                              auseinander/fallen, fiel auseinander, i. auseinandergefallen

 

összeesik                                               zusammen/fallen, fiel zusammen, i. zusammengefallen

 

 

 

 

 

él                                                           leben, lebte, h. gelebt

 

megél                                                    erleben, erlebte, h. erlebt

 

kiél                                                        sich aus/leben, lebte sich aus, h. sich ausgelebt

 

átél                                                        durchleben, durchlebte, h. durchlebt

 

 

 

 

 

fizet                                                      zahlen, zahlte, h. gezahlt

 

befizet                                                   ein/zahlen, zahlte ein, h. eingezahlt

 

kifizet                                                   aus/zahlen, zahlte aus, h. ausgezahlt

 

lefizet                                                    bezahlen, bezahlte, h. bezahlt

 

visszafizet                                             zurück/zahlen, zahlte zurück, h. zurückgezahlt

 

 

 

 

 

fordul                                                   drehen, drehte, h. gedreht

 

átfordul                                                 sich um/drehen, drehte sich um, h. sich umgedreht

 

megfordul                                             sich um/drehen, drehte sich um, h. sich umgedreht

 

 

 

 

 

fut                                                             laufen, lief, i. gelaufen

 

átfut                                                      herüber/laufen, lief herüber, i. herübergelaufen

 

                                                              hinüber/laufen, lief hinüber, i. hinübergelaufen

 

befut                                                     herein/laufen, lief herein, i. hereingelaufen

 

                                                              hinein/laufen, lief hinein, i. hineingelaufen

 

felfut                                                     herauf/laufen, lief herauf, i. heraufgelaufen

 

                                                              hinauf/laufen, lief hinauf, i. hinaufgelaufen

 

lefut                                                      ab/laufen, lief ab, i. abgelaufen

 

szétfut                                                   auseinander/laufen, lief auseinander, i. auseinandergelaufen

 

összefut                                                 zusammen/laufen, lief zusammen, i. zusammengelaufen

 

visszafut                                                zurück/laufen, lief zurück, i. zurückgelaufen

 

 

 

 

 

 

 

hoz                                                        bringen, brachte, h. gebracht

 

kihoz                                                     heraus/bringen, brachte heraus, h. herausgebracht

 

                                                              hinaus/bringen, brachte hinaus, h. hinausgebracht

 

behoz                                                    herein/bringen, brachte herein, h. hereingebracht

 

                                                              hinein/bringen, brachte hinein, h. hineingebracht

 

áthoz                                                     herüber/bringen, brachte herüber, h. herübergebracht

 

                                                              hinüber/bringen, brachte hinüber, h. hinübergebracht

 

felhoz                                                    herauf/bringen, brachte heraus, h. herausgebracht

 

lehoz                                                     herunter/bringen, brachte herunter, h. heruntergebracht

 

                                                              hinunter/bringen, brachte hinunter, h. hinuntergebracht

 

magával hoz                                         mit/bringen, brachte mit, h. mitgebracht

 

 

 

 

 

húz                                                       ziehen, zog, h. gezogen

 

áthúz                                                     herüber/ziehen, zog herüber, h. herübergezogen

 

                                                              hinüber/ziehen, zog hinüber, h. hinübergezogen

 

behúz                                                    herein/ziehen, zog herein, h. hereingezogen

 

                                                              hinein/ziehen, zog hinein, h. hineingezogen

 

felhúz                                                    herauf/ziehen, zog herauf, h. heraufgezogen

 

                                                              hinauf/ziehen, zog hinauf, h. hinaufgezogen

 

kihúz                                                     heraus/ziehen, zog heraus, h. herausgezogen

 

                                                              hinaus/ziehen, zog hinaus, h. hinausgezogen

 

lehúz                                                     herunter/ziehen, zog herunter, h. heruntergezogen

 

                                                              hinunter/ziehen, zog hinunter, h. hinuntergezogen

 

összehúz                                                zu/ziehen, zog zu, h. zugezogen

 

széthúz                                                  auseinander/ziehen, zog auseinander, h. auseinandergezogen

 

visszahúz                                               zurück/ziehen, zog zurück, h. zurückgezogen

 

 

 

ír                                                           schreiben, schrieb, h. geschrieben

 

átír                                                        um/schreiben, schrieb um, h. umgeschrieben

 

beír                                                        ein/schreiben, schrieb ein, h. eingeschrieben

 

felír                                                       auf/schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben

 

kiír                                                        heraus/schreiben, schrieb heraus, h. herausgeschrieben

 

leír                                                         ab/schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben

 

összeír                                                   zusammen/schreiben, schrieb zusammen, h. zusammen-

 

                                                              geschrieben

 

 

 

jelent                                                    melden, meldete, h. gemeldet

 

bejelent                                                 an/melden, meldete an, h. angemeldet

 

bejelentkezik                                         sich an/melden, meldete sich an, h. sich angemeldet

 

kijelent (rendőrségen)                           ab/melden, meldete ab, h. abgemeldet

 

kijelentkezik (rendőrségen)                  sich ab/melden, meldete sich ab, h. sich abgemeldet

 

 

 

 

 

kapcsol                                                 schalten, schaltete, h. geschaltet

 

átkapcsol                                               um/schalten, schaltete um, h. umgeschaltet

 

bekapcsol                                              ein/schalten, schaltete ein, h. eingeschaltet

 

kikapcsol                                               aus/schalten, schaltete aus, h. ausgeschaltet

 

lekapcsol                                               ab/schalten, schaltete ab, h. abgeschaltet

 

összekapcsol                                         zusammen/schalten, schaltete zusammen,

 

                                                              h.zusammengeschaltet

 

 

 

 

 

küld                                                      schicken, schickte, h. geschickt

 

átküld                                                   herüber/schicken, schickte herüber, h. herübergeschickt

 

                                                              hinüber/schicken, schickte hinüber, h. hinübergeschickt

 

beküld                                                   herein/schicken, schickte herein, h. hereingeschickt

 

                                                              hinein/schicken, schickte hinein, h. hineingeschickt

 

kiküld                                                   heraus/schicken, schickte heraus, h. herausgeschickt

 

                                                              hinaus/schicken, schickte hinaus, h. hinausgeschickt

 

szétküld                                                 verschicken, verschickte, h. verschickt

 

visszaküld                                             zurück/schicken, schickte zurück, h. zurückgeschickt

 

 

 

 

 

mond                                                    sagen, sagte, h. gesagt

 

bemond, közöl                                      an/sagen, sagte an, h. angesagt

 

felmond (szöveget)                               auf/sagen, sagte auf, h. aufgesagt

 

                                                              her/sagen, sagte her, h. hergesagt

 

                                                              vor/sagen, sagte vor, h. vorgesagt

 

kimond                                                 aus/sagen, sagte aus, h. ausgesagt

 

lemond                                                  ab/sagen, sagte ab, h. abgesagt

 

visszamond/lemond                              ab/sagen, sagte ab, h. abgesagt

 

 

 

 

 

néz                                                        schauen, schaute, h. geschaut

 

átnéz                                                     herüber/schauen, schaute herüber, h. herübergeschaut

 

                                                              hinüber/schauen, schaute hinüber, h. hinübergeschaut

 

benéz                                                    herein/schauen, schaute herein, h. hereingeschaut

 

                                                              hinein/schauen, schaute hinein, h. hineingeschaut

 

felnéz                                                    herauf/schauen, schaute herauf, h. heraufgeschaut

 

                                                              hinauf/schauen, schaute hinauf, h. hinaufgeschaut

 

kinéz                                                     heraus/schauen, schaute heraus, h. herausgeschaut

 

                                                              hinaus/schauen, schaute hinaus, h. hinausgeschaut

 

lenéz                                                     herunter/schauen, schaute herunter, h. heruntergeschaut

 

                                                              hinunter/schauen, schaute hinunter, h. hinuntergeschaut

 

szétnéz                                                  sich um/schauen, schaute sich um, h. sich umgeschaut

 

 

 

 

 

pakol                                                    packen, packte, h. gepackt

 

bepakol                                                 ein/packen, packte ein, h. eingepackt

 

összepakol                                             zusammen/packen, packte zusammen, h. zusammengepackt

 

 

 

próbál                                                  probieren, probierte, h. probiert

 

felpróbál                                                an/probieren, probierte an, h. anprobiert

 

                                                              auf/probieren, probierte auf, h. aufprobiert

 

kipróbál                                                 aus/probieren, probierte aus, h. ausprobiert

 

 

 

 

 

rak                                                        laden, lud, h. geladen

 

átrak                                                      um/laden, lud um, h. umgeladen

 

                                                              überladen, überlud, h. überladen

 

felrak                                                     auf/laden, lud auf, h. aufgeladen

 

kirak                                                      aus/laden, lud aus, h. ausgeladen

 

lerak                                                      ab/laden, lud ab, h. abgeladen

 

 

 

 

 

száll                                                      steigen, stieg, i. gestiegen

 

beszáll                                                   ein/steigen, stieg ein, i. eingestiegen

 

kiszáll                                                    aus/steigen, stieg aus, i. ausgestiegen

 

leszáll                                                    herab/steigen, stieg herab, i. herabgestiegen

 

átszáll                                                    um/steigen, stieg um, i. umgestiegen

 

 

 

vág                                                        schneiden, schnitt, h. geschnitten

 

átvág                                                     durch/schneiden, schnitt durch, h. durchgeschnitten

 

bevág (bemetsz)                                    ein/schneiden, schnitt ein, h. eingeschnitten

 

kivág (eltávolít)                                    aus/schneiden, schnitt aus, h. ausgeschnitten

 

                                                              heraus/schneiden, schnitt heraus, h. herausgeschnitten

 

levág (lemetsz)                                      weg/schneiden, schnitt weg, h. weggeschnitten

 

összevág (darabokra)                            zerschneiden, zerschnitt, h. zerschnitten

 

 

 

 

 

választ                                                  wählen, wählte, h. gewählt

 

kiválaszt                                                aus/wählen, wählte aus, h. ausgewählt

 

                                                              heraus/wählen, wählte heraus, h. herausgewählt